Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 1 oktober 2013

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de webversie.

Je eicellen in de vrieskast of je carrière?

Vrouwen volgen tegenwoordig langdurig onderwijs, willen carrière maken en ook kinderen krijgen. Maar soms lukt het hen niet alles in een heel kort tijdsbestek te proppen. Eicelbevriezing maakt het mogelijk het krijgen van kinderen tot latere leeftijd uit te stellen. Maar dat roept tal van vragen op. Symposium in het kader van het afscheid van dr. Jyotsna A. Gupta, Assistant Professor Gender and Diversity van de Universiteit voor Humanistiek ter gelegenheid van haar pensionering. Lees verder>

Hans Alma in collegereeks Humanistiek 3.0

Prof. dr. Hans Alma verzorgt maandagavond 14 oktober 2013 de tweede aflevering in de collegereeks Humanistiek 3.0. In haar college 'Beeldende humanistiek' betoogt ze dat voor de persoonlijke en sociale veranderingsprocessen niet alleen rationele denkprocessen belangrijk zijn, maar ook sensitiviteit en verbeeldingskracht. Ze duidt dat aan als zintuiglijk denken en legt uit en laat ervaren wat ze daarmee bedoelt. Hans Alma is hoogleraar Psychologie en Zingeving en Leerstoelhouder Culturele Dynamiek. Lees verder>

Oratie prof. dr. Arjan Braam

Prof. dr. Arjan Braam spreekt 24 oktober 2013 zijn oratie uit ter aanvaarding van de bijzondere leerstoel "Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie". Braam is benoemd door het Kenniscentrum Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid (KSGV).De titel van de oratie luidt: 'Levensbeschouwing en psychiatrie: Christuswaan of Chi-kwadraat?' De plechtigheid begint om 16.15 uur precies in de Aula van het Academiegebouw. Aansluitend is er een receptie in de Senaatszaal van hetzelfde gebouw.

Uitwisseling Zuidafrikaanse studenten

Van 23 september tot 3 oktober 2013 verwelkomt de UvH zes eerstejaarsstudenten van de University of the Free State (UFS), en hun begeleider, Liezl Dick, medewerker bij het ‘International Institute for Studies in Race, Reconciliation and Social Justice’ in Zuid Afrika. De studenten volgen een uitgebreid en afwisselend programma. Zij schuiven aan bij colleges en werkgroepen, volgen workshops en gaan op excursie in Nederland. Coördinatoren van het programma zijn universitair docente Caroline Suransky en masterstudent Frank Nieuwenhuizen.

‘Ken uw patiënt’: Impressie Opening Academisch Jaar

Nederland Zorgland stelt in toenemende mate de patiënt centraal. Maar hoe doe je dat eigenlijk, als elke patiënt weer anders is, en ons zorgsysteem steeds ingewikkelder wordt? De master Zorgethiek en Beleid, waarin de nadruk ligt op relationele afstemming, gaat dit jaar van start aan de Universiteit voor Humanistiek. Dat werd maandagmiddag 2 september 2013 gevierd met een Opening van het Academisch Jaar over zorgpraktijken. Een impressie>

UvH telt toename eerstejaars

De Universiteit voor Humanistiek telt dit jaar een flinke toename van het aantal studenten, meer dan het landelijk gemiddelde. Er hebben zich 89 eerstejaars ingeschreven voor de bachelor (vorig jaar waren dit er 75). Verder zijn er 37 nieuwe masterstudenten Humanistiek, 51 nieuwe masterstudenten Zorgethiek en Beleid, en 89 premasterstudenten. In totaal zijn er nu 550 studenten. Vorig jaar waren dit er 426. Prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders is blij met de toename. “Juist nu ook voor studenten goed kiezen zo belangrijk is geworden, is dat iets om je over te verheugen.”

Vacatures: hoogleraar Humanisering van organisaties en UD Zorgethiek

De universiteit voor Humanistiek zoekt een nieuwe hoogleraar Humanisering van organisaties, en een Universitair Docent Zorgethiek. Kijk hier.

Personalia

De Gerontological Society of America, een internationale organisatie met meer dan 5000 leden wereldwijd, heeft gerontoloog Jan Baars genomineerd voor de Theoretical Development in Social Gerontology Award. Deze wordt in november uitgereikt.

 

Christa Anbeek houdt 16 oktober 2013 om 16.45 uur precies haar oratie aan de Vrije Universiteit, waar zij bijzonder hoogleraar is geworden aan de Faculteit der Godgeleerdheid. Titel van haar rede: Overgeleverd aan de heidenen. Hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven. Anbeek blijft tevens Universitair Hoofddocent aan de UvH.

 

Hoogleraar Educatie Wiel Veugelers geeft eind september, begin oktober gastcolleges over Citizenship Education aan het Paulo Freire Institute van de Universiteit van Sao Paolo en op de Universiteit van Buenos Aires. Deze activiteiten vinden plaats in het kader van het programma RIAIPE3 waaraan de Universiteit voor Humanistiek deelneemt. RIAIPE3 is een door de EU gefinancieerd onderzoek naar de rol van universiteiten bij het bevorderen van gelijke kansen, sociale cohesie en democratie, in het bijzonder in Latijns Amerika.