Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 25 september 2012

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Universiteit voor Humanistiek. Wordt de brief niet goed weergegeven? Klik hier voor de webversie. Vragen of opmerkingen? Mail nieuwsbrief@uvh.nl

Good Work: conferentie rond het werk van Richard Sennett

De Universiteit voor Humanistiek organiseert 17 oktober 2012 een internationale conferentie rond het werk van Richard Sennett. Met keynotes van Richard Sennett (per video), Chris Philipson en Evelien Tonkens. In de middag zijn er workshops rond vier thema's: Care and Social work, Education and Counseling, Organizing and Managing, Art and Culture. U kunt zich nog aanmelden! Lees verder>

Symposium 3 oktober: Mag een mens eenzaam zijn?

Moet je eenzaamheid per se willen bestrijden of is het iets dat bij het leven hoort? Woensdagmiddag 3 oktober 2012 is er een boekpresentatie naar aanleiding van de nieuwe bundel Mag een mens eenzaam zijn? De auteurs geven hun visie op existentiële eenzaamheid en zingeving en richten zich  op het werk van professionals die direct of indirect te maken hebben met mensen die eenzaam zijn. Bij de boekpresentatie zijn professionals uit het veld en de bestuurs- en beleidspraktijk van harte welkom! Lees verder>

Psychiater Arjan Braam bijzonder hoogleraar 'Psychiatrie en levensbeschouwing'

Hulpverleners van psychiatrische patiënten praten doorgaans weinig met hun patiënten over levensbeschouwing. Toch is dit een levensdomein dat voor veel patiënten relevant is en van belang kan zijn voor een goede behandeling. Psychiater Arjan Braam is per 1 oktober 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij heeft als leeropdracht ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie’. Lees verder>

Frank Nieuwenhuizen blogt over zijn stage in Zuid Afrika

Frank Nieuwenhuizen is masterstudent en medewerker van het Kosmopolis Institute. Hij loopt stage aan de University of the Freestate in Bloemfontein, Zuid Afrika. Hij geeft hier onder andere les over diversiteit en verzorgt ook gastcolleges aan bachelorstudenten. De University of the Free State probeert actief sociale rechtvaardigheid en gelijkheid binnen haar studentenpopulatie te bewerkstelligen. Dat blijkt een complexe en omstreden taak. Frank schrijft op persoonlijke titel een blog. Lees verder>

VSNU erkent Basiskwalificatie Onderwijs van UvH

De Universiteit voor Humanistiek kan zich aansluiten bij de wederzijdse erkenning van de regelingen BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) van de Nederlandse universiteiten. Na een audit heeft de Vereniging van Nederlandse Universiteiten VSNU hiervoor een positief advies afgegeven. Lees verder>

Academisch Jaar geopend met reflectie op marktwaarden

Maandag 3 september 2012 opende de nieuwe rector Gerty Lensvelt-Mulders het academisch jaar 2012-2013 van de Universiteit voor Humanistiek. De feestelijke bijeenkomst in de Pieterskerk had als thema ‘Marktwaarden’. Hoe kun je als maatschappelijke organisatie opereren op de markt en trouw blijven aan je eigen waarden? Gastspreker was Theo Camps, directievoorzitter van Berenschot Groep en hoogleraar Organisatiekunde en bestuurskunde aan de TiasNimbas Business School. Bijdragen staan hier>

Joeri Calsius wint Van Helsdingenprijs met proefschrift 'Ruimte voor angst'

De Stichting Psychiatrie en Filosofie heeft zijn jaarlijkse Van Helsdingenprijs toegekend aan Joeri Calsius, die onlangs gepromoveerd is aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij ontvangt de hoofdprijs van 10.000 euro voor zijn proefschrift Ruimte voor Angst; Het vermogen tot exitentiële bewustwording doorheen angst in relatie tot lichaam en authenticiteit. Lees verder>

Plein H: Beroepsvereniging voor Zelfstandig Humanistici

Plein H, Beroepsvereniging Zelfstandig Humanistici, vierde dat ze officieel een beroepsvereniging is geworden. Op 7 juni zijn de statuten getekend bij de notaris. Op 24 september 2012 vond de kick off plaats aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>

Expositie Martijn Mommers

Kunstenaar Martijn Mommers exposeert in de kantine van de UvH met zeer persoonlijke fotocollages. Mommers (1974) moest in zijn vierde jaar kunstonderwijs aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag helaas stoppen met deze studie. Hij raakte in een psychose. Dit is zijn eerste expositie sinds zijn studietijd. Lees verder>

Personalia

De 'Gerontological Society of America", een internationale werkgemeenschap met ongeveer 5500 leden wereldwijd, heeft prof.dr. Jan Baars benoemd tot lid van het 'Executive Committee of the Behavioral and Social Sciences' en tot voorzitter van het bestuur dat zich bezig houdt met de 'Humanities and Arts'. Jan Baars is bijzonder hoogleraar interpretatieve gerontologie aan de Universiteit voor Humanistiek.