Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prestatieafspraken UvH positief beoordeeld

Het kabinet wil voor 1 november 2012 prestatieafspraken maken met elke bekostigde universiteit of hogeschool. In deze prestatieafspraak wordt vastgelegd wat de instelling wil realiseren als het gaat om de onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten, profilering van onderwijs, zwaartepuntvorming in het onderzoek en valorisatie. De Universiteit voor Humanistiek heeft deze zomer haar  voorstel voor prestatieafspraken ingeleverd. De reviewcommissie van het ministerie van OCW oordeelde onlangs positief over het voorstel. De afspraken worden hoogst waarschijnlijk binnenkort ondertekend. Lees verder>

De reviewcommissie van het ministerie van OCW oordeelt positief over de prestatieafspraken van de Universiteit voor Humanistiek.