Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Els van Wijngaarden over discussie rondom voltooid leven

Els van Wijngaarden, die 22 november aan de UvH promoveert op kwalitatief onderzoek naar mensen die ervaren dat hun leven voltooid is, wordt door verschillende media (waaronder NOS Journaal, landelijke dagbladen en waarschijnlijk vanavond in Pauw) gevraagd te reageren op de discussie over voltooid leven naar aanleiding van het voorstel van de ministers Edith Schippers (VWS) en Ard van der Steur (VenJ) om de euthanasiewet te verruimen. Lees verder>

Els van Wijngaarden, die binnenkort aan de Universiteit voor Humanistiek promoveert op kwalitatief onderzoek naar mensen die ervaren dat hun leven voltooid is, werd door verschillende media gevraagd te reageren op het voorstel van de ministers Edith Schippers (VWS) en Ard van der Steur (VenJ) om de euthanasiewet te verruimen. Zij vinden dat mensen die weloverwogen menen dat hun leven voltooid is, in staat moeten worden gesteld dit leven zelf te kunnen beëindigen, en legden in een brief aan de Tweede Kamer het advies ‘Voltooid Leven’ van de commissie-Schnabel naast zich neer.