Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 6 oktober 2015

Humanistische lessen uit het levensverhaal van Mohammed - Studente Dieuwke van der Wal in Mohammed Glossy

Dieuwke van der Wal, masterstudente aan de Universiteit voor Humanistiek, schreef mee in de eerste Mohammed glossy ter wereld. Het tijdschrift, een initiatief van Moslimkrant hoofdredacteur Brahim Bourzik, werd op donderdagavond 1 oktober gepresenteerd. Bourzik wilde, in navolging van Linda, Mathijs en Jezus, een glossy van Mohammed op de markt brengen, om zo een ander, verfrissend beeld te schetsen van de profeet. Met medewerking van Abdelkader Benali en Marli Huijer. De glossy van de Moslimkrant ligt vanaf 10 oktober in de winkel. Het artikel van Dieuwke is al te lezen op onze site>

Promotie Jimmy Spire Ssentongo over pluralisme in een verdeeld Oeganda

Maandag 26 oktober 2015 verdedigt Jimmy Spire Ssentongo zijn proefschrift Spaces for pluralism in ethnically sensitive communities in Uganda. The Case of Kibaale District. Het is een kwalitatieve studie naar de mogelijkheden om naast en met elkaar te leven van etnisch verdeelde gemeenschappen in het Kibaale district in Oeganda. Dinsdag de 27e is er een kort seminar over pluralisme en democratie op de Universiteit voor Humanistiek, naar aanleiding van het proefschrift. Iedereen is welkom. Lees verder>

Interview met Vincent Stolk over humanistische opvoedingsidealen

"Ik heb nog liever dat mijn jongen steil gereformeerd wordt, dan nihilist." Leven zonder moraal was volgens humanistische opvoeders en pedagogen het ergste wat een mens kon overkomen. Dat blijkt uit het proefschrift van Vincent Stolk Tussen autonomie en humaniteit, waarin hij 115 jaar  (1855-1970) pedagogisch denken en handelen van humanisten in kaart brengt, en waarop hij onlangs cum laude promoveerde. Een interview met Vincent Stolk van het Humanistisch Verbond>

Evelien Tonkens in Slimme Raad tijdens Dutch Design Week in Eindhoven

Smart City ontmoet participatiemaatschappij: Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven wordt een Slimme Raad van zes baanbrekende wetenschappers, denkers en ontwerpers uit binnen- en buitenland geïnstalleerd. Tijdens een publiek forum op 23 oktober zullen zij de ambities van Eindhoven kritisch tegen het licht houden en tevens actiepunten formuleren. Een van de wetenschappers is Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de UvH. Lees verder>

Duitse bundel over Idealisme als filosofische stroming

Lang zag het ernaar uit dat het idealisme als filosofische stroming was uitgespeeld. Fernando Suárez Müller, onderzoeker aan de UvH, en Vittorio Hösle redigeerden de Duitse bundel Idealismus heute. Aktuelle Perspektiven und neue Impulse, dat 7 oktober verschijnt. De compilatie van teksten van invloedrijke actuele vertegenwoordigers van het objectief idealisme laat zien dat het idealisme ook in de 21ste eeuw nog een bestaansrecht heeft. De interdisciplinaire bijdragen maken duidelijk dat er binnen de filosofie tegenwoordig een belangrijke internationale denkbeweging bestaat die vanuit de natuur- en menswetenschappen zeer concreet de plausibiliteit van het idealisme verdedigt. Informatie uitgeverij>

En verder in de agenda

16 oktober: Studentensymposium over Thuis

19 oktober: Session Graduate School: The opening up of the patient world; benefits of phenomenological research

4 en 5 november: Who is rendered responsible? Internationale conferentie over afhankelijkheid en verantwoordelijkheid in onze veranderende welvaartmaatschappij

17 november: Symposium nieuwe rituelen in een veranderende samenleving

Cursussen van ons Praktijkcentrum Zingeving & Professie

De komende maand starten de volgende programma's:
16 oktober t/m 11 december 2015 Begeleiding bij levensvragen
29 okober Aandachtig organiseren
5 november Atlas.ti
Kijk op www.uvh.nl/zingevingenprofessie