Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 1 november 2018

Minisymposium 'De wereld in de klas' (2 november)


De afgelopen twee jaar hebben de iPabo, de Universiteit van Humanistiek en de Marnix Academie onderzoek gedaan naar de kennis, kunde en kwaliteiten van leerkrachten in het basisonderwijs om van klassen waarin kinderen van nieuwkomers instromen, leergroepen te maken. Zij stimuleren alle kinderen om met elkaar zowel de rijke en wijde buitenwereld als ook elkaars leef- en belevingswereld te ontdekken. Op vrijdagmiddag 2 november is er een mini-symposium op de UvH om de kennis en inzichten van het project met betrokken leraren en belanghebbenden te delen. Lees verder>

Ga in gesprek met Barbara Ehrenreich!


De Amerikaanse opiniemaker Barbara Ehrenreich, de Erasmusprijswinnaar 2018, komt naar Utrecht! Ze gaat op dinsdagavond 20 november in gesprek met studenten over de zorgwekkende staat van haar thuisland. Onderwerpen die aan bod komen zijn de groeiende kloof tussen arm en rijk, de politieke gespletenheid, de #MeToo-beweging en de verraderlijkheid van de Amerikaanse droom en positief denken. Praat mee en meld je nu aan>

Openingscongres Week van reflectie 'Hart voor goede zorg'


Het congres ‘Hart voor goede zorg; Tijd voor reflectie’ van 26 november is de feestelijke kick-off van de landelijke Week van reflectie.  Dit jaar wordt de dag georganiseerd in samenwerking met de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek. Met masterclass met presentaties en deelsessies van topsprekers, zoals dr. Sander de Hosson, longarts Wilhelmina Ziekenhuis, dr. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; en prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek Universiteit voor Humanistiek. Ook is er volop gelegenheid om deel te nemen aan praktijkgerichte workshops met actuele thema’s. Meer informatie over programma, kosten en aanmelden vindt u op de site van de Week van reflectie.

Gezamenlijke ambitie studentenwelzijn


Samen met de Vereniging Hogescholen, de VSNU, de studentenbonden LSVb en ISO, Expertisecentrum Handicap + Studie heeft de Universiteit voor Humanistiek een Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn opgesteld. Deze ambitie richt zich op zowel studenten met psychische problemen, als op studenten met een functiebeperking en op studenten die te maken hebben met bijzondere omstandigheden zoals mantelzorg. Partijen gaan zich inzetten voor een inclusief onderwijsklimaat en streven naar volledige en laagdrempelige informatievoorziening. Lees verder>

Kom naar onze open dagen!

Ben je nieuwsgierig naar een van onze opleidingen? We hebben dit najaar twee open dagen. Op zaterdag 10 november is er een Open Dag voor onze bachelor Humanistiek. Op donderdagavond 15 november is er de masteravond en kun je kennismaken met de master Humanistiek, en de master Zorgethiek en Beleid. 

Betweterfestival: de aftermovies


Het was een groot feest, de nacht van het Betweterfestival op 5 oktober! Een uitverkocht Tivoli/Vredenburg met 2000 bezoekers waar de sfeer goed in zat. Onze studenten en alumni voerden mooie gesprekken met bezoekers op de vier Filosofa's die verspreid stonden op het festival. Het boeiende college van Alistair Niemeijer over onze fixatie op gezondheid, en dat van vele anderen kun je nazien op de site van Studium Generale>

UvH start onderzoek naar geestelijke verzorging in de eerstelijn


Veel patiënten komen bij de huisarts met klachten en problemen die eigenlijk om een goed gesprek vragen. Maar hoe bepaal je als huisarts nu of je dit gesprek zelf voert, of beter kunt doorverwijzen? Een hoe bepaal je of een patiënt beter geholpen kan worden door een psycholoog, een geestelijk verzorger of een vrijwilliger met een luisterend oor? Om een praktisch antwoord op deze vragen te vinden start de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam een driejarig onderzoek waarbij aangesloten wordt bij lokale huisartsen praktijken die al bezig zijn om aandacht voor zingeving een plaats te geven in de zorg. De goedkeuring voor de financiering van het onderzoek komt in dezelfde tijd dat minister Hugo de Jonge bekend maakte dat er 25 miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. Lees verder>