Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Lid van het college van bestuur (v/m)

De UvH zoekt een inspirerend bestuurder (0,5 fte) met kennis en ervaring op het gebied van financiën, gevoel voor academisch onderwijs en onderzoek en affiniteit met het humanisme. Hij of zij is een dienstbaar leider en een teamspeler die waarde hecht aan transparantie, open communicatie en samenwerking. Lees verder>

Samen met de rector en het managementteam heeft het lid van het college van bestuur de dagelijkse leiding van de Universiteit voor Humanistiek. Hij of zij draagt bij aan het inrichten, het bestuur en beheer van de universiteit, passend binnen de strategie van de instelling, op een zodanige manier dat de positie van de universiteit in onderwijs, onderzoek en samenleving verder wordt uitgebouwd.
Het lid van het college van bestuur geeft vorm aan beleidsontwikkeling en ziet toe op de implementatie en evaluatie ervan. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor (deel)processen in de bedrijfsvoering van de universiteit, evenals voor de inrichting en organisatorische en personele aansturing van deze processen, binnen de doelstellingen van de universiteit.