Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (25 mei 2023)

Promotie: Leerkrachten basisschool kunnen bewuster samenwerken met ouders aan opvoeding


De basisschool speelt een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Hoe kan in het basisonderwijs samengewerkt worden met ouders aan opvoeding? En wat is nodig om aankomende leerkrachten hiervoor op te leiden? Op 23 mei verdedigde Mirjam Stroetinga haar proefschrift Teachers’ Collaboration with Parents on Upbringing in Primary Education aan de Universiteit voor Humanistiek. Meer over haar promotieonderzoek.

Hoogleraar Anthony Pinn te gast op de UvH


Anthony Pinn, professor Religiestudies aan Rice Universiteit in Houston (VS), bezoekt onze universiteit van 15 mei tot 14 juni. Op 23 mei verzorgde hij de Socrateslezing, georganiseerd door het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek. Pinn ging in op het schurende ongemak tussen humanisme en racisme. De dag erna ging hij in gesprek met medewerkers, studenten en alumni. De komende weken zal hij een bijdrage leveren aan meer evenementen op de Universiteit voor Humanistiek.

Lezing Janelle Taylor op 25 mei: 'Dementia at the Ragged Edges of Family and the State'

Janelle Taylor, hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Toronto, is gespecialiseerd in zorg en verschillende aspecten van dementie. In mei bezoekt zij de Universiteit voor Humanistiek. Haar bezoek is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met ouderdom, dementie, zorgethiek, de verzorgingsstaat en/of informele zorgnetwerken. Janelle's lezing op 25 mei gaat over haar recente werk over voogdijschap voor mensen die geen naaste familie hebben op het moment dat ze dementie ontwikkelen. Meer informatie.

Nieuwe kwaliteitsstandaard voor zingeving in de psychische hulpverlening


Er is een nieuwe kwaliteitsstandaard beschikbaar via Akwa GGZ voor zingeving in de psychische hulpverlening. Hij geeft informatie over de rol van zingeving bij preventie en herstel en biedt handreikingen om zingeving een plek te geven in de behandeling. Bijzonder hoogleraar Arjan Braam: "Zo voelen cliënten zich meer gehoord: er is aandacht voor hun eigen verhaal, voor hun perspectief. Hiermee kun je de behandelrelatie verstevigen." Lees meer over de standaard.

Toolkit beschikbaar om kwaliteit van zorg aan ouderen te verbeteren


Het Europese onderzoeksproject SEE ME streeft ernaar om de kwaliteit van de zorg aan ouderen en hun sociale inclusie te verbeteren. De Universiteit voor Humanistiek is een van de wetenschappelijke partners in dit project. In het kader van SEE Me is nu een toolkit beschikbaar, een trainingshandleiding die de vaardigheden en competenties van verschillende groepen zorgverleners vergroot om ouderen kwalitatief goede zorg aan te bieden. Lees verder.

Nieuwe leergang UvH Academie: Intern Opleider


De UvH Academie start na de zomer de nieuwe leergang tot Intern opleider. Het begeleiden van aankomende geestelijk verzorgers vraagt zowel didactische als pedagogische kwaliteiten. Deze leergang tot intern opleider biedt de gelegenheid je (verder) te specialiseren en professionaliseren binnen je eigen organisatie en beroepsgroep. Het gaat om 5 dagdelen en start op 21 september. Nieuwsgierig? Lees meer op de website van de UvH Academie.

Nieuwe leergang UvH Academie: Luisterkunst in Zorg & Welzijn

Luisteren is de basis van menselijk contact. Het is dagelijks aan de orde, ongeacht waar en met wie het plaatsvindt. Toch gebeurt luisteren vaak op de automatische piloot. De grondslag van deze nieuwe leergang van de UvH Academie is dat luisteren beter kan en dat dat veel oplevert voor alle betrokkenen. Het doel voor deelnemers is om te groeien in luisterkwaliteit. We werken aan verbetering van luisteren via bewustwording, attitude, kennis en vaardigheden. Dat gebeurt via drie leerlijnen: theorie & modellen, belichaamd oefenen en zelfreflectie via schrijfopdrachten. Die lijnen werken op elkaar in en monden uit in een visie op luisteren die iets oplevert voor de eigen (werk)omgeving, plus praktische mogelijkheden daartoe. Lees meer op de website van de UvH Academie.

Andere leergangen:

  • De Engelstalige  Summer School The Politics of Disablement (28-30 augustus) brengt wetenschappers uit de geestes- en sociale wetenschappen samen die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van disability studies en politiek. Tijdens de Summer School onderzoek je de verschillende manieren waarop handicaps worden begrepen en ervaren binnen diverse sociale, culturele en politieke contexten.
  • Op 22 september start de Leergang Anders Leiden, voor leidinggevenden die op een nieuwe manier willen kijken naar leiderschap. In deze leergang van 3 dagen ontwikkel je een doordachte visie op mens-gericht leiderschap en ontdek je de veranderkracht van ‘zachte’ factoren als zingeving, verbinding, resonantie en hoop.

Het meerstemmige koloniale verleden van de Kromme Nieuwegracht: expositie en ritueel


Deze week openden we in onze leeszaal de expositie 'Het meerstemmige koloniale verleden van de Kromme Nieuwegracht', een project dat deel uitmaakt van het grotere project 'Kolonialisme in de muren van de UvH'.  De expositie toont gelaagde verhalen over de verbanden tussen ons gebouw en onze straat en het koloniale en slavernijverleden. Loop vooral even langs als je in de buurt bent! Op 14 juni volgt om 15.30 uur het ritueel 'Oma's Koloniale Keuken'. "We gaan aan de hand van alledaagse geuren uit de Nederlandse keuken van mijn witte oma ervaren hoe ons koloniaal verleden nog steeds aanwezig is in het heden," aldus UvH-student Jake Smit. Bekijk het programma en laat even weten of je komt.

Celebrantendag op 2 juni


Voor alumni van de Celebrantenopleiding is er op 2 juni de Celebrantendag. Hoor en zie wat jouw collega-celebranten nu doen en presenteer je eigen werkpraktijk. Praat bij met collega-celebranten over de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld en verneem de uitkomsten van het celebrantenonderzoek. Lees meer bij de UvH Academie.

Verder

Mag Johan dood? Symposium over euthanasie bij psychisch lijden

Je bent opgeleid om mensen met psychische problemen te helpen herstellen, maar wat als dit niet meer mogelijk is en behandeling na behandeling vastloopt? Wat doe je als ze vragen om euthanasie? Boom Psychologie en Psychiatrie organiseert op 8 juni een symposium om te praten over dit soort taboes, de worstelingen en de emoties die bij de behandelaar, de patiënten en bij de nabestaanden naar boven komen. Het begint met de theatervoorstelling “Johan mag dood”. Met medewerking van onder anderen Geert Smid, bijzonder hoogleraar aan de UvH en Monique Kammeraats, masterstudent Humanistiek. Meer informatie vind je op de website van Boom

Vierdaagse masterclass Zingeving in de ggz praktijk

In deze interactieve masterclass reeks van Boom Psychologie en Psychiatrie komen onderwerpen aan de orde als religie, zingeving, en spiritualiteit aan de orde. Met medewerking van onze hoogleraren Gaby Jacobs en Arjan Braam. Meer informatie.