Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dichter bij de burger, was de belofte. Maar niemand schijnt te weten hoe

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Hoe krijgt die verbouwing vorm? Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken presenteerde onlangs haar jaarboek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering. Femmianne Bredewold, onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek, is een van de samenstellers. Samen met Albert Jan Kruiter en Marcel Ham schreef ze hierover een opiniestuk in NRC Handelsblad.

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Hoe krijgt die verbouwing vorm? Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken presenteerde onlangs haar jaarboek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering. Femmianne Bredewold, onderzoekster aan de Universiteit voor Humanistiek, is een van de samenstellers. Samen met Albert Jan Kruiter en Marcel Ham schreef ze een opiniestuk in NRC Handelsblad.