Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Montessori-democratie: spanningen tussen burgerparticipatie en de lokale politiek

Het blijkt geen sinecure om de vernieuwende vormen van democratie in de praktijk handen en voeten te geven. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de Publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek, onderzocht in samenwerking met Margo Trappenburg, Menno Hurenkamp en Jante Schmidt de praktijk van de wisselwerking tussen de participatieve en de representatieve democratie in een zestal cases. Het onderzoeksrapport kunt u downloaden van onze site. Lees verder>

Het blijkt geen sinecure om de vernieuwende vormen van democratie in de praktijk handen en voeten te geven. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de Publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek, onderzocht in samenwerking met Margo Trappenburg, Menno Hurenkamp en Jante Schmidt de praktijk van de wisselwerking tussen de participatieve en de representatieve democratie in een zestal cases. Het onderzoek wordt maandag 19 mei 2015 gepresenteerd op het Doe Open! Festival in Pakhuis De Zwijger. De belangrijkste aanbeveling: voorwaarts en het kan nog beter.