Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief 9 mei 2014

Evelien Tonkens benoemd aan UvH

Prof. dr. Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, is sinds 1 mei hoogleraar Burgerschap en Humanisering van Instituties en Organisaties aan de Universiteit voor Humanistiek.Lees meer >

'De scoringsdrang is enorm en kan veel kapot maken.'

Lees een interview met Karin Ingelse, spreekster tijdens het symposium Integriteit en Media, woensdag 14 mei op de UvH. Interview >>

Het symposium begint om 15:00 uur en duurt tot 17:30 uur. Na afloop is er een borrel. Aanmelden voor het symposium kan nog. Stuur een mail naar elisa@blikethiek.nl

14 juni Open dag Masters

Voor geïnteresseerden in de masters Humanistiek en Zorgethiek en Beleid is er op zaterdag 14 juni een open dag. Er wordt voorlichting gegeven over de inhoud van de studie en je kunt een college volgen. Er zijn docenten en studenten aanwezig om vragen te beantwoorden.

Lees hier meer over de master Humanistiek
Lees hier meer over de master Zorgethiek en Beleid
Klik hier voor meer informatie over de open dag en aanmelden

Vooraankondiging: Conferentie practice theories

De Universiteit voor Humanistiek, in het bijzonder de Graduate School, wijdt op 24 en 25 september 2014 een compacte conferentie aan practice theories. Binnen deze theorieën wordt opnieuw nagedacht over de spanning tussen actor en systeem. Keynote speakers zijn de Brits-Italiaanse hoogleraar Davide Nicolini en de Duitse hoogleraar Robert Schmidt. Twee vooraanstaande academici die de practice theory ieder op eigen wijze hebben verder gebracht en die ieder ook empirisch onderzoek doen. Lees meer >

Afscheid Ton Jorna op 30 september

Na 38 jaar werkzaam te zijn geweest bij resp. de humanistische opleidingen HOI en UvH neemt Ton Jorna vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid. Hij doet dit met een symposium in de Geertekerk in Utrecht. Het programma volgt nog.

Foto: Chantal Ariëns

Begeleiding bij levensvragen. Nieuwe inspiratiebronnen

Praktijkcentrum Zingeving & Professie biedt vanaf vrijdag 5 september een zesdaags inspiratieprogramma aan voor geestelijk begeleiders en verzorgers, categoriaal pastores en voor andere humanistici, theologen en levensbeschouwelijke werkers en docenten die mensen begeleiden bij hun levensvragen. Lees meer >