Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Omslag in benadering van burgers

Alle gemeenten in Nederland krijgen binnenkort te maken met de drie decentralisaties in het sociaal domein (de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe Wmo). Het zijn niet alleen transities, maar ook transformaties naar een nieuwe cultuur in de dienstverlening. Het zou daarom goed zijn als gemeenten meer ruimte geven aan een persoonlijke benadering, aldus Linda van der Zwaan. Zij onderzocht hoe een gemeente met deze verandering – de Kanteling – aan de slag ging. Op 21 mei verdedigt zij haar proefschrift De Kanteling aan de Universiteit voor Humanistiek.
Lees meer >

Alle gemeenten in Nederland krijgen binnenkort te maken met de drie decentralisaties in het sociaal domein (de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe Wmo). Het zijn niet alleen transities, maar ook transformaties naar een nieuwe cultuur in de dienstverlening. Het zou daarom goed zijn als gemeenten meer ruimte geven aan een persoonlijke benadering, aldus Linda van der Zwaan. Zij onderzocht hoe een gemeente met deze verandering – de Kanteling – aan de slag ging. Op 21 mei verdedigt zij haar proefschrift De Kanteling aan de Universiteit voor Humanistiek.