Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dialoog lessen uit Rotterdam


In de jaren na 9/11 organiseerde het gemeentebestuur van Rotterdam achtereenvolgens twee totaal verschillende dialooginitiatieven om een gesprek op gang te brengen tussen haar burgers over politiek gevoelige thema’s: De Dag van de Dialoog en de Islamdebatten. Wat kunnen we leren van deze initiatieven, en in hoeverre waren dit ook echt dialogen? Deze vragen staan centraal in het onderzoek van Liesbeth Levy: Dialoog, meer dan een pacificatie instrument. Lessen uit Rotterdam. Zij verdedigde dit proefschrift op 4 maart aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer.

In de jaren na 9/11 organiseerde het gemeentebestuur van Rotterdam achtereenvolgens twee totaal verschillende dialooginitiatieven om een gesprek op gang te brengen tussen haar burgers over politiek gevoelige thema’s: De Dag van de Dialoog en de Islamdebatten. Wat kunnen we leren van deze initiatieven, en in hoeverre waren dit ook echt dialogen? Deze vragen staan centraal in het onderzoek van Liesbeth Levy: Dialoog, meer dan een pacificatie instrument. Lessen uit Rotterdam. Zij verdedigt dit proefschrift vandaag aan de Universiteit voor Humanistiek.