Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium De nalatenschap van verlies en trauma


Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen. Zorgverlening kan een bepalende invloed hebben op psychische gezondheid rond het levenseinde – voor zowel de stervende als de naasten, de latere nabestaanden. In het bijzonder palliatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging spelen hierbij een belangrijke rol. 


Dit symposium gaat in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid. Er zijn nog online plaatsen beschikbaar!

Sprekers zijn: prof. dr. Holly Prigerson, prof. dr. Paul Boelen, prof. dr. Birgit Wagner, prof. dr. Jos de Keijser, prof. dr. Gaby Jacobs, dr. Eva Alisic, prof. dr. Geert Smid. 

Dagvoorzitter: Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders.

Meer informatie over het programma en aanmelden

Kosten deelname online symposium en oratie: EUR 45,- (studenten EUR 20,-).
Accreditatie is toegekend door NVvP (4 punten), FGzPt (6 punten), NIP (5 punten ELP herregistratie), VGCt (5 punten).
Meer informatie en aanmelden


Aansluitend aan het symposium spreekt bijzonder hoogleraar prof. dr. Geert Smid om 16 uur zijn inaugurele rede uit.

Het symposium en de daarop volgende oratie van prof. dr. Geert Smid zouden plaatsvinden op 24 maart en zijn nu verplaatst naar 2 oktober. Contactpersoon Mirjam van Bladeren (ARQ), Aniek van den Bergen (UvH)
Locatie Pieterskerk en online
Datum 2-10-2020
Openingstijden 10.30 - 16.00 uur, aansluitend is de oratie van bijzonder hoogleraar prof. dr. Geert Smid.