Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (15 juni 2023)

HKU en Universiteit voor Humanistiek ondertekenen convenant voor artistiek onderzoek

Hogeschool van de Kunsten Utrecht en Universiteit voor Humanistiek bestendigen hun strategische samenwerking onder de noemer Meaningful Artistic Research. Het doel is gezamenlijk geïnspireerd onderzoek doen waarin benaderingen van kunst en wetenschap samenkomen. Hiertoe ondertekenden Heleen Jumelet (voorzitter van het college van bestuur van HKU) en Joke van Saane (rector en collegevoorzitter van de UvH) onlangs een convenant. Lees meer over de samenwerking.

Hoge waardering voor opleidingen UvH in Nationale Studentenenquête


Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn opnieuw tevreden over hun opleiding, blijkt uit de Nationale Studentenenquête 2023. De UvH wordt op de meeste thema’s hoger gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde. De waardering voor de opleidingen van de UvH in het algemeen nam toe ten opzichte van 2022. Bekijk alle cijfers.

Fulbright-beurs voor Rodante van der Waal

Filosoof en verloskundige Rodante van der Waal is geselecteerd voor een Fulbright Promovendus Beurs. Dankzij de beurs kan zij drie maanden in New York werken aan haar empirisch-filosofisch onderzoek naar obstetrisch en reproductief geweld. Het Fulbright-programma, dat al 77 jaar bestaat, geeft Amerikaanse en Nederlandse studenten, wetenschappers en docenten de kans om in elkaars land te leren en te werken. In New York zal Rodante zich verder verdiepen in activistische alternatieven voor reguliere reproductieve zorg.

Summer School The Politics of Disablement (vanaf 28 augustus)


De Engelstalige Summer School The Politics of Disablement (28-30 augustus) brengt wetenschappers uit de geestes- en sociale wetenschappen samen die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van disability studies en politiek. Tijdens de Summer School onderzoek je de verschillende manieren waarop handicaps worden begrepen en ervaren binnen diverse sociale, culturele en politieke contexten. Lees meer over de inhoud en docenten.

Leergang Intern Opleider (vanaf 21 september)


Het begeleiden van aankomende geestelijk verzorgers vraagt zowel didactische als pedagogische kwaliteiten. Hoe zorg je voor een leeromgeving die voldoende veilig is, maar ook voldoende uitdaging biedt? Op welke wijze combineer je het ondersteunen van leren met het beoordelen daarvan? In vijf delen krijg je zicht op welke kennis, vaardigheden en houding nodig zijn voor een intern opleider. Bekijk het programma van de leergang.

Leergang Anders Leiden (vanaf 22 september)


Op 22 september start de Leergang Anders Leiden, voor leidinggevenden die op een nieuwe manier willen kijken naar leiderschap. In deze leergang van 3 dagen ontwikkel je een doordachte visie op mens-gericht leiderschap en ontdek je de veranderkracht van ‘zachte’ factoren als zingeving, verbinding, resonantie en hoop. Zet een volgende stap in je groei als reflective practitioner en meld je aan!

Leergang Luisterkunst in Zorg & Welzijn vanaf 25 september

Luisteren is de basis van menselijk contact. Het is dagelijks aan de orde, ongeacht waar en met wie het plaatsvindt. De grondslag van deze leergang is dat luisteren beter kan en dat dat veel oplevert voor alle betrokkenen. Het doel voor deelnemers is om te groeien in luisterkwaliteit. De leergang bestaat uit 12 bijeenkomsten en is geschikt voor mensen uit alle sectoren in zorg en welzijn waar mensen iets voor elkaar willen betekenen. Lees alles over deze leergang

Vacature: Professor of Social Work

Verschillende partijen rond sociaal werk hebben zich verenigd om samen met de Universiteit voor Humanistiek  een nieuwe leerstoel sociaal werk mogelijk te maken. Voor deze leerstoel zoeken we een toonaangevende onderzoeker op het terrein van sociaal werk in Nederland die ook internationaal erkenning geniet. De hoogleraar bevordert het wetenschappelijk onderzoek naar sociaal werk, stimuleert promotieonderzoek op dit terrein en doet daartoe aan fondswerving.  Een centrale taak van de nieuwe hoogleraar is ook om in samenwerking met partners een masteropleiding Sociaal Werk te realiseren. Bekijk het volledige profiel (Nederlands- en Engelstalig).

Het koloniale verleden van de Kromme Nieuwegracht: Kom naar de expositie in ons gebouw!


Op 14 juni vond het ritueel 'Oma's Koloniale Keuken' plaats, als onderdeel van de expositie in ons gebouw over het koloniale verleden van de panden aan de Kromme Nieuwegracht. UvH-student Jake Smit: "In het ritueel Oma’s Koloniale Keuken ervoeren we aan de hand van alledaagse geuren uit de Nederlandse keuken van mijn witte oma hoe ons koloniaal verleden nog steeds aanwezig is in het heden." De expositie toont gelaagde verhalen over de verbanden tussen ons gebouw en onze straat en het koloniale en slavernijverleden. Ben je nieuwsgierig naar de tentoonstelling? Kom langs in ons gebouw!

In de media

  • Scienceguide bericht over de Meaningful Artistic Research-samenwerking tussen HKU en UvH: door het samenbrengen van meerdere vormen van kennis, kan een mixed impact worden gemaakt.
  • Alistair Niemeijer stelt in Trouw dat er haken en ogen zitten aan het gebruik van technologie in de ouderenzorg: "We worden steeds afhankelijker van trackers, robots, pillentellers. Dat betekent dat we handelingen afleren."
  • Simon van der Weele schreef een opiniestuk in Trouw over een nieuwe herwaardering van afhankelijkheid: "Onze fixatie op autonomie is doorgeslagen. En die brengt ons niet dichter bij een goed leven, dat zie ik ook in mijn eigen onderzoek naar de gehandicaptenzorg."