Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Vrijwilligerszorg is van moreel belang voor het lokale bestel zorg en welzijn

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is meer dan een bestuurlijk instrument. Het heeft ook een moreel doel: het versterken van de verantwoordelijkheid voor eigen en andermans zorg en welzijn. Vrijwilligerszorg past bij dit doel en kan in het nieuwe bestel een bijzondere rol spelen, aldus Eric van der Vet, promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek. Op 8 juli verdedigt hij zijn proefschrift Lokale staat van zorg. De morele betekenis van vrijwilligerszorg voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Lees verder>

De Wet maatschappelijke ondersteuning is meer dan een bestuurlijk instrument. Het heeft ook een moreel doel: het versterken van de verantwoordelijkheid voor eigen en andermans zorg en welzijn. Vrijwilligerszorg past bij dit doel en kan in het nieuwe bestel een bijzondere rol spelen, aldus Eric van der Vet, promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek. Op 8 juli verdedigt hij zijn proefschrift Lokale staat van zorg. De morele betekenis van vrijwilligerszorg voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.