Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 12 juni 2012

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Universiteit voor Humanistiek. Wordt de brief niet goed weergegeven? Klik hier voor de webversie. Vragen of opmerkingen? Mail nieuwsbrief@uvh.nl

De universiteit in de uitverkoop?

Studenten en docenten van de Universiteit voor Humanistiek voelen onbehagen over de economisering van het wetenschappelijk onderwijs. Op vrijdagmiddag 15 juni 2012 gaan zij daarover in discussie op het symposium De universiteit in de uitverkoop? Met onder anderen hoogleraren prof.dr. Ed Vosselman (Radboud Universiteit), prof.dr. Hans Radder (VU), prof.dr. Hans Alma (UvH), en dr. Bald de Vries (UU). Lees verder>

Ontwikkelen goed politiewerk vraagt meer aandacht voor morele dimensie

Politiewerk is vaak moreel geladen. In hun dagelijkse contacten zien politiemensen zich geconfronteerd met allerlei morele dilemma’s. Toch krijgen ze weinig gelegenheid om te doordenken vanuit welke waarden zij opereren. Hoe kan hier in het dagelijks werk meer aandacht voor komen? Op 14 juni 2012 verdedigt Jan Nap, werkzaam bij de Politieacademie, zijn proefschrift Vragen naar goed politiewerk: belang-stellend ontwikkelen van de alledaagse praktijk aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>

Volg het voetbal blog van Wiel Veugelers

Wiel Veugelers is hoogleraar educatie aan de Universiteit voor Humanistiek en blogt tijdens het WK voetbal op Human.nl. Voetbal is een prachtig spel met parallellen naar maatschappelijke ontwikkelingen, stelt hij. Over voetbalgekte, tactiek en psychologie. Lees verder>

Harry Kunneman schetst belang van moreel kapitaal in de zorg

Het ontwikkelen van moreel kapitaal is een uitdaging voor managers en bestuurders in de zorg, en van essentieel belang voor het behoud van goede zorg. Bekijk een videoverslag van de tiende Paul Cremerslezing door hoogleraar politieke theorie Harry Kunneman. De lezing werd georganiseerd door advies- en organisatiebureau Leeuwendaal. Lees verder>

Hans Alma wordt nieuwe voorzitter van Humanistische Alliantie

Na 6 jaar voorzitterschap neemt Lodewijk de Waal op 21 juni 2012 afscheid van de Humanistische Alliantie. Prof.dr. Hans Alma, hoogleraar psychologie en zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek, volgt hem op als nieuwe voorzitter.  De overdracht vindt plaats op de jaarlijkse Alliantiedag die dit jaar in het teken staat van Onuitzetbaren.

Alliantiedag 'Onuitzetbaren in beeld'

Elk jaar organiseert de Humanistische Alliantie een dag waarop medewerkers van humanistische organisaties en geïnteresseerden in het humanistisch gedachtegoed elkaar ontmoeten. Dit jaar vindt de Alliantiedag plaats op 21 juni 2012, Wereldhumanismedag, in het Filmtheater te Hilversum. Thema van dit jaar: ‘Onuitzetbaren in beeld’. Lees verder>