Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 10 juli 2012

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van de Universiteit voor Humanistiek voor de zomervakantie. Eind augustus zijn we er weer! Wordt de brief niet goed weergegeven? Klik hier voor de webversie. Vragen of opmerkingen? Mail nieuwsbrief@uvh.nl Een goede zomer toegewenst!

Gerty Lensvelt-Mulders is nieuwe rector UvH

De Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek heeft een nieuw College van Bestuur benoemd dat op 1 juli is aangetreden. Rector magnificus en voorzitter is prof. dr. G.J.L.M. (Gerty) Lensvelt-Mulders, hoogleraar Wetenschapstheorie, methodologie en onderzoeksleer en nu tweede lid van het College van Bestuur. Tweede lid is drs. C.W.A. (Chris) Gerritsen, die de afgelopen jaren de rol vervulde van portefeuillehouder financiën in de Raad van Toezicht. Lees verder>

UvH start in 2013 met eenjarige master Zorgethiek en Beleid

De Universiteit voor Humanistiek heeft de accreditatie voor de master Zorgethiek en Beleid met succes doorlopen. De toetscommissie bracht onlangs een ‘onvoorwaardelijk positief advies’ uit. In september 2013 start de master in Utrecht. Het komende collegejaar wordt de master nog gegeven aan de Tilburg University. De eenjarige premaster, die toegang geeft tot de master, begint komende september in Utrecht. Lees verder>

UvH hoge waardering in Nationale Studentenenquête

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn erg tevreden over hun opleiding, zo blijkt opnieuw uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête (NSE). Op 11 van de 15 thema's waarderen zij hun studie hoger dan het landelijk gemiddelde, net als voorgaande jaren. Lees verder>

Mag een mens eenzaam zijn?

In onze tijd wordt eenzaamheid beschouwd als een groot maatschappelijk probleem dat moet worden bestreden. Allerlei instanties, professionals en vrijwilligers houden zich hiermee bezig. De vraag is echter of eenzaamheid zich wel laat bestrijden en of het een probleem is dat slechts negatief moet worden opgevat. Universitair hoofddocent Ton Jorna redigeerde de bundel Mag een mens eenzaam zijn? Lees verder>

Carlo Leget benoemd tot hoogleraar Zorgethiek

Carlo Leget is per 1 september 2012 benoemd tot hoogleraar Zorgethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast wordt hij per 1 september bijzonder hoogleraar op het gebied van ethische en spirituele vragen in relatie tot de palliatieve zorg in hospices. Deze bijzondere leerstoel is gefinancierd door de Associatie voor zelfstandige High Care Hospices. Lees verder>

Oproep voor Leo Polak Scriptieprijs

De Stichting Leo Polak stelt twee prijzen beschikbaar ter bekroning van een masterscriptie over een onderwerp op het terrein van persoonlijke zingeving en/of humanisering van de samenleving. De eerste prijs bedraagt € 1.250,- de tweede prijs € 500,- De prijzen worden door een onafhankelijke jury toegekend. Dit jaar zijn de thema's: Film als bron van zingeving en Het recht onder druk? Lees verder>

Last minute voorlichting

Loop je deze zomer toch nog met vragen over de (pre)master Humanistiek of de master Zorgethiek en Beleid, of overweeg je om de bachelor te volgen? Op 17 augustus is er nog een extra voorlichting. Lees verder>