Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 16 januari 2012

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Universiteit voor Humanistiek. Wordt de brief niet goed weergegeven? Klik hier voor de webversie. Vragen of opmerkingen? Mail Yvette Nelen, y.nelen@uvh.nl

Dies Natalis: Meld u aan en krijg zin in de stad!

Zin in de stad, Dies Natalis UvHOp onze Diesviering op vrijdag 27 januari 2012 kijken we graag met u vooruit met Zin in de stad, een middag vol gedachte-experimenten over de toekomst van kennis, cultuur en zorg in Utrecht. U kunt luisteren naar de lezing van Renée Heijnen van de Gemeente Utrecht over nieuwe vormen van  verbinding en creativiteit; rondetafelgesprekken voeren met scholieren, studenten en hun opleiders over hun kijk op de toekomst; een serious game spelen over goed ouder worden, of het forum bijwonen met vertegenwoordigers van kennis- en cultuurinstellingen. Lees verder> 

Humanistiek als waardevolle wetenschap

Met de bundel Waardevolle wetenschap eert de Universiteit voor Humanistiek 'bouwrector' prof.dr. Douwe van Houten, die op 21 juni 2010 overleed. De bijdragen van collega’s van binnen en buiten de universiteit. geven een omvattend beeld van humanistiek als wetenschappelijke discipline en academische beroepsopleiding. Lees verder>

Uitgave herdenking korangeleerde Abu Zayd

De in 2010 overleden islamgeleerde Nasr Abu Zayd pleitte voor een actuele interpretatie van de Koran. Vanwege het grote belang van zijn gedachtegoed organiseerde de Universiteit voor Humanistiek vorig jaar een conferentie over een hedendaagse benadering van de islam. De bijdragen van de conferentie zijn nu uitgegeven in het E journal van de Levinas Studiekring. Lees verder> 

Andries Baart over bewogenheid in de zorg

Vorig jaar sprak bijzonder hoogleraar Andries Baart, verbonden aan Tilburg University en de Universiteit voor Humanistiek, de Diesrede uit Van bewegen naar bewogenheid. Baart is geestelijk vader van de presentietheorie en doet onderzoek naar buurtpastoraat, geestelijke verzorging, en meer in het algemeen naar zorg, welzijn en dienstverlening. De rede is nu uitgegeven als boekje. Lees verder>

Is godsdienst heilig aan de UvH?

Een debat tussen De Vrije Gedachte en studenten van de UvH over godsdienst en atheïsme op donderdag 19 januari 2012. Het debat wordt na een korte inleiding geopend door dr. Anton J.L. van Hooff, voorzitter van de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte en Prof. dr. Harry Kunneman, hoogleraar Sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder> 
 

De morele ontwikkeling van jongeren

De Hanze Jeugdlezing 2012 wordt op 18 januari 2012 gehouden door Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek. De titel van zijn lezing is 'Morele Ontwikkeling van Jongeren'. De Hanze Jeugdlezing wordt georganiseerd door de Hanze Hogeschool Groningen en de RijksUniversiteit Groningen. Lees verder>