Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Lees de Oecumenelezing van Christa Anbeek: Een brief aan Frans Timmermans

Op 15 januari sprak Christa Anbeek de jaarlijkse Oecumenelezing uit van de Raad van Kerken. Anbeek is hoogleraar van het Remonstrants Seminarium aan de Vrije Universiteit en universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek. In haar lezing reageert ze op het pamflet Broederschap van eurocommissaris Frans Timmermans. De lezing is nu op onze site te downloaden>

Op 15 januari wordt de jaarlijks door de Raad van Kerken georganiseerde Oecumenelezing uitgesproken door Christa Anbeek. Zij is hoogleraar van het Remonstrants Seminarium aan de VU, en universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek. In het EO televisieprogramma De Nieuwe Wereld vertelt ze over haar lezing, waarin ze reageert op het pamflet ‘Broederschap’ van eurocommissaris Frans Timmermans.