Deze website maakt gebruik van cookies

Interview met bijzonder hoogleraar Margo Trappenburg

"Ik ben voorstander van de verzorgingsstaat en hecht vooral veel waarde aan collectieve solidariteit." Margo Trappenburg, onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek, vertelt Johanna Gröne van Zorgethiek.nu meer over haar onderzoek naar de omslag die onze samenleving maakt van een verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Lees verder>

"Ik ben voorstander van de verzorgingsstaat en hecht vooral veel waarde aan collectieve solidariteit." Margo Trappenburg, onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek, vertelt Johanna Gröne van Zorgethiek.nu meer over haar onderzoek naar de omslag die onze samenleving maakt van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.