Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 4 december 2015

Onderzoeksforum Geestelijke Verzorging (4 december)

De commissie wetenschap van de VGVZ/SKGV organiseert vrijdagmiddag 4 december voor de derde maal een onderzoeksforum over geestelijke verzorging, onder leiding van hoogleraar Carlo Leget. Het onderzoeksforum is bedoeld voor (aankomende) promovendi en mensen die geinteresserd zijn in onderzoek in relatie tot geestelijke verzorging. Lees verder>

Lezing Els van Wijngaarden: De ervaringswereld van het voltooide leven (10 december)

De term voltooid leven raakt steeds meer ingeburgerd in Nederland. Maar wat bedoelen ouderen eigenlijk als ze zeggen dat hun leven voltooid is en welke ervaringswereld gaat hierachter schuil? Drs. Els van Wijngaarden, die sinds 2011 haar promotieonderzoek richt op deze vragen, presenteert de uitkomsten van dit onderzoek en wat deze betekenen voor de praktijk van de ouderenzorg. Hoe kun je als naaste of als hulpverlener adequaat op een dergelijke stervenswens reageren? Dit is de eerste lezing in de lezingenreeks voor professionals in de ouderenzorg, georganiseerd door het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>

Evelien Tonkens: 'Als de regering banken redt, dan toch zeker ook de thuiszorg?'

Woensdag 1 december verscheen een opiniestuk in Trouw van hoogleraar Evelien Tonkens, naar aanleiding van het dreigende ontslag van thuiszorgmedewerkers TSN. Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>

Symposium '1915: Feminisme in oorlogstijd' (15 december)

Feministe Wilhelmina Drucker was een fel tegenstandster van oorlog. Met dit symposium op 15 december wil de WDF, in de geest van Wilhelmina Drucker, een kritische bijdrage leveren aan de waterval van herdenkingsactiviteiten waarin de rol van vrouwen nauwelijks aan de orde komt en als al, dan alleen clichématig en selectief. Lees verder>

Caroline Suransky lid hoofdbestuur Humanistisch Verbond

Caroline Suransky, universitair docent Humanistiek in een Interculturele en Mondialiserende Samenleving aan de Universiteit voor Humanistiek, treedt per 1 januari 2016 toe tot het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond. In het bestuur beheert ze de portefeuille Internationaal Humanisme. Op 17 november verscheen een interview met Suransky in de reeks Ver weg / Dichtbij van het Humanistisch Verbond. Hierin pleit zij in reactie op recente terreuraanslagen voor een humanistische visie, waarin betrokkenheid centraal staat en 'ver weg' en 'dichtbij' niet langer van elkaar gescheiden worden. Lees verder>