Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH start onderzoek naar de praktijk van vernieuwende democratie in gemeenten

De komende maanden verricht de Universiteit voor Humanistiek onderzoek naar vernieuwende vormen van democratie op gemeentelijk niveau. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de praktijk van interactie tussen burgers en lokale politiek. Lees verder>

De komende maanden start de Universiteit voor Humanistiek onderzoek naar vernieuwende vormen van democratie op gemeentelijk niveau. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.