Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Over participatiesamenleving, vrijwilligerswerk en de toekomst van de zorg

De participatiesamenleving en de toekomst van de zorg is volop in het nieuws. De afgelopen 2 weken verschenen drie opiniestukken van de hand van onderzoekers van de UvH, en ook het proefschrift dat Thomas Kampen verdedigt aan de UvA, komt uitgebreid in het nieuws:

* Sociologe Ellen Grootegoed is onderzoekster aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij schreef 26 november 2014 een opiniestuk in Trouw: 'Bespaar de alleroudsten zo'n radicale levensbreuk'. Moreel is het niet te verkopen onze oudste ouderen te belasten met een gat in de begroting. Lees verder>

* ‘Simpele zorg hoeft niet door buren’ verscheen 1 december 2014 in NRC Handelsblad. Het werk van gezinsvoogden, schuldhulpverleners, en maatschappelijk werkers is meestal niet wetenschappelijk onderbouwd, maar dat betekent niet dat de buur het dan moet overnemen, vindt Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van Maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek. Het is de verkorte versie van de Els Borst lezing, die zij hield op 3 december 2014 voor het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Lees verder>

* Evelien Tonkens en Femmianne Bredewold schreven een opiniestuk in NRC next dat verscheen op 4 december 2014. Ze bekijken de overheidscampagne voor mantel- en buurtzorg en zien hoe hier een rooskleurig beeld wordt geschetst van vrijwilligers die moeten zorgen voor zieke en zwakkere mensen. Evelien Tonkens is hoogleraar burgerschap en humanisering van instituties en organisaties aan de Universiteit voor Humanistiek, Femmianne Bredewold is onderzoekster aan deze universiteit. Lees verder>

* Thomas Kampen verdedigt vrijdag 12 december 2014 zijn proefschrift over verplicht vrijwilligerswerk aan de Universiteit van Amsterdam. Met verplicht vrijwilligerswerk wil de overheid bijstandontvangers dichterbij de arbeidsmarkt brengen. Het tegenovergestelde wordt echter bereikt, omdat mensen zich op termijn hechten aan vrijwilligerswerk en het maatschappelijk belang boven hun persoonlijk belang gaan stellen. Op dit moment werkt Thomas Kampen als onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>

Evelien Tonkens en Femmianne Bredewold schreven een opiniestuk in NRC next dat verscheen op 4 december 2014. Ze bekijken de overheidscampagne voor mantel- en buurtzorg en zien hoe hier een rooskleurig beeld wordt geschetst van vrijwilligers die moeten zorgen voor zieke en zwakkere mensen.