Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Van oude en nieuwe deugden: nieuw boek van Joep Dohmen en Maarten van Buuren

In hun nieuwe boek Van oude en nieuwe deugden gaan Maarten van Buuren (hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit Utrecht) en Joep Dohmen (hoogleraar praktijkgerichte en wijsgerige ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek) te rade bij tien denkers die in de loop van 2500 jaar verschillende visies op het goede leven hebben geformuleerd, van Laozi tot Machiavelli, van Friedrich Nietzsche tot Richard Rorty, van Aristoteles tot Martha Nussbaum. Ze betogen dat deugden de mens in staat stellen te onderscheiden wat het goede is. Ze moeten in de praktijk met wijsheid worden ingezet, afhankelijk van de situatie en de mores. Gebeurt dat niet, dan verkeren ze in hun tegendeel en worden ondeugden. Jochum Damstra interviewde Joep Dohmen voor het Humanistisch Verbond. Lees verder>

In 'Van oude en nieuwe deugden' gaan Van Buuren en Dohmen te rade bij tien denkers die in de loop van 2500 jaar verschillende visies op het goede leven hebben geformuleerd, van Laozi tot Machiavelli, van Friedrich Nietzsche tot Richard Rorty, van Aristoteles tot Martha Nussbaum.