Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 4 december 2013

Uitnodiging voor lustrumcongres met eredoctores Carol Ryff en Joan Tronto

Graag attenderen we u op het internationale lustrumcongres A Meaningful Life in a Just Society: Investigating Well-being and Democratic Caring op 30 en 31 januari 2014. De conferentie wordt georganiseerd in het kader van ons 25-jarig jubileum, en staat in het teken van het werk van prof.dr. Joan C. Tronto (University of Minnesota) en prof.dr. Carol D. Ryff (University of Wisconsin), die op de dag ervoor tijdens de Dies Natalis een eredoctoraat uitgereikt krijgen. Hun invloedrijke werk op het gebied van respectievelijk de zorgethiek en het psychologisch onderzoek naar geestelijk welbevinden heeft een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de Humanistiek. Denk en doe met ons mee in de prachtige ambiance van het Paushuize, in het centrum van Utrecht. Deelnamekosten voor de hele conferentie zijn 425 euro. U kunt zich ook voor 1 van de 2 dagen aanmelden voor 225 euro. Het exclusieve conferentiediner op 30 januari kost 75 euro, en heeft maximaal 60 plaatsen beschikbaar. Kijk voor alle informatie op www.uvh.nl/anniversaryconference>

Collegereeks Humanistiek 3.0 door Anne Goossensen: Kwaliteit van verbinding

De laatste aflevering in deze collegereeks is van prof.dr. Anne Goossensen, hoogleraar Zorgethische aspecten van informele zorg aan de Universiteit voor Humanistiek. In dit college onderzoekt Goossensen theorieën en concepten die uitdrukking geven aan de kwaliteit van verbinding die er tussen mensen kan zijn. Over dit thema heeft ze met Movisie en diverse auteurs een boek gepubliceerd: Schetsen van mismatch. Via een weefbeweging tussen theorieën en empirisch onderzoek zoekt Goossensen vooral naar taal die helpt om (een gebrek aan) sensitieve afstemming tussen mensen te evalueren. Wanneer is er sprake van match of mismatch? Hoe werkt dat door? Meer informatie vindt u op de site van ons Praktijkcentrum>