Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 15 februari 2012

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Universiteit voor Humanistiek. Wordt de brief niet goed weergegeven? Klik hier voor de webversie. Vragen of opmerkingen? Mail nieuwsbrief@uvh.nl

Nieuwe hoorcolleges online: Hoe kan ik kiezen?

Keuzestress. Het is een modewoord, maar dat is het niet voor niets. De vrijheid om te kiezen is soms een last, want hoe belangrijk vinden we het wel niet om goede keuzes te maken. Human en de Universiteit voor Humanistiek hebben een nieuwe serie hoorcolleges online staan: Hoe kan ik kiezen? Een filosofisch inkijkje in onze ‘kiespijn’ van hoogleraren Joachim Duyndam, Joep Dohmen en Harry Kunneman. Lees meer> 

Promotieonderzoek over de relatie tussen kunst en organiseren

Promovendus en organisatieadviseur Mieke Moor onderzocht een alternatieve kijk op de gangbare organisatie- en managementtheorieën, waarbij zij twijfels plaatst bij de regelzucht van onze moderne samenleving en aandacht schenkt aan het onzegbare. Ze gaat hiervoor te rade bij kunstenaars en filosofen en verbindt haar inzichten met de organisatieadviespraktijk. Op 13 februari 2012 verdedigde zij haar proefschrift Tussen de regels. Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer>

Diesrede: Welke waarden bepalen onze wetenschapagenda?

Afgelopen vrijdag 27 januari 2012 vierde de Universiteit voor Humanistiek haar 23e Dies Natalis met het feestelijk programma Zin in de stad. In haar Diesrede nodigde rector Hans Alma staatssecretaris Zijlstra uit om het gesprek aan te gaan over de waarden van waaruit de overheid valorisatie vorm wil geven. "We laten onze wetenschapsagenda nadrukkelijk door deze keuze voor de economie bepalen, maar over de waarden die daaraan ten grondslag liggen wordt geen gesprek gevoerd." Lees meer>

Boek en meeting met Jean Luc Nancy over de terugkeer van religie

De pas uitgegeven bundel Re-treating religion, Deconstructing Christianity with Jean Luc Nancy werpt een kritisch licht op de zogenaamde ‘terugkeer van de religie’ in de 21ste eeuw. Onderzoeker Laurens ten Kate is een van de samenstellers. Naar aanleiding van de verschijning van het boek organiseert de Universiteit voor Humanistiek op 18 februari 2012 in Straatsburg een expert seminar met filosoof Jean-Luc Nancy. Lees meer>

Bijzondere leerstoelen Presentie naar de UvH

De bijzondere leerstoelen Presentie & Zorg, en Presentie & Geestelijke Gezondheidszorg GGZ zijn verhuisd van de Universiteit Tilburg naar de Universiteit voor Humanistiek. Prof. dr. Andries Baart en prof.dr. Anne Goossensen zijn sinds januari 2012 opnieuw benoemd als bijzonder hoogleraar voor een periode van vijf jaar. De vestigende instanties zijn respectievelijk de Stichting Presentie en de Stichting Maatschappelijke Activering. Lees meer>

Christa Anbeek reageert in Trouw op de discussie over vrijwillig levenseinde

Met het opiniestuk 'De goede dood is blind voor het kwetsbare leven' reageerde universitair hoofddocente Christa Anbeek in Trouw op de discussie over het vrijwillig levenseinde. Opvallend stil is het volgens haar in deze van de kant van de geestelijk begeleiders. Terwijl zij juist een gidsende rol kunnen hebben in de zoektocht van mensen naar wat het leven waardevol maakt. Lees meer>

Leo Polak Scriptieprijs 2011 looft twee eerste prijzen uit

De jury van de Leo Polak Scriptieprijs heeft aan twee scripties ex aequo een eerste prijs toegekend. Sara Abraha schreef aan de Wageningen Universiteit een lezenswaardig werkstuk  'Stuck in Italy' over vluchtelingen uit Eritrea die op Sicilië vast zitten. Sjaak Vane van de Erasmus Universiteit in Rotterdam belichtte in zijn mastersscriptie  'Liefde in digitale tijden' het fenomeen van internetdating. Lees meer>