Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief (9 april 2021)

Gerōn-special over existentiële weerbaarheid en kwetsbaarheid

Cover van tijdschrift Gerōn met afbeelding van Mandela
Joachim Duyndam, Anja Machielse, Laurine Blonk (Universiteit voor Humanistiek) en Aagje Swinnen (Universiteit Maastricht), verzorgden samen de speciale maart-editie van Gerōn, tijdschrift over ouder worden &  samenleving. Met als thema: existentiële weerbaarheid en existentiële kwetsbaarheid. U kunt het tijdschrift gratis downloaden op de website van Gerōn. Lees verder.

Promotie Pieter Blank

Promotie

Promovendus en marineofficier Pieter Blank verdiepte zich in de problemen bij de uitvoering van ICT-projecten bij de overheid. Deze duren iedere keer weer te lang, kosten te veel, en leveren te weinig op. Hoe komt dat? Blank onderzocht de weerbarstige praktijk van een aantal casussen aan de hand van postmoderne filosofen. Ook ging hij op zoek naar een benadering die mogelijk wel kan helpen. Op 8 april 2021 verdedigde hij zijn proefschrift Gangmaken op het Marsdiep. Een activerende theorie voor ICT-projecten bij de Overheid aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer over zijn onderzoek.

Online Informatieavond Celebrantenopleiding 15 april


Onze behoefte om stil te staan bij belangrijke momenten in het leven blijft groot. Of het nu gaat om een geboorte, huwelijk, herdenking of sterfgeval, vieringen en rituelen helpen ons om veranderingen te verwerken. Celebranten zorgen voor een professionele begeleiding van een viering of ritueel. Bent u nieuwsgierig naar onze Celebrantenopleiding? Twee keer per jaar organiseren we een (online) informatieavond. Lees verder.

Research Presentations Graduate School 21 april

Op 21 april presenteren de eerstejaars Graduate School-promovendi hun onderzoek-in-wording in aanloop naar de beoordeling van hun werk door het College van Promoties. De online presentaties zijn in het Engels. De promovendi doen dat aan de hand van een zelf ontworpen research poster waarin zij hun onderzoeksvoorstel en/of wetenschappelijk artikel toelichten. Lees verder

Open Dagen: Kijk terug en bonusmateriaal


Afgelopen maand hadden we weer onze online open dagen voor de bachelor Humanistiek, en de master Humanistiek, en de master Zorgethiek en Beleid. U kunt nog terugkijken op onze website, met extra informatie. Wie zich aanmeldt voor de bachelor vóór 1 mei, kan meedoen aan de Studiekeuzecheck.
Bekijk Online Open Dag Bachelor Humanistiek

Bekijk Online Open Dag Masters

Deze maand op Zorgethiek.nu

Bezoek ook eens ons platform Zorgethiek.nu. Met deze week onder andere de column 'Moreel Verraad' van Carlo Leget, een artikel van onze nieuwe bijzonder hoogleraar Alice Schippers, Els van Wijngaarden die het boek 'Mensen zijn ingewikkeld' recenseert, en weer een nieuwe aflevering in de columnreeks van Swanny Kremer. Lees column Carlo Leget .

Universiteit voor Humanistiek steunt actie voor Normaal Academisch Peil

De Universiteit voor Humanistiek ondersteunt de landelijke actie Op naar een Normaal Academisch Peil. Bestuurders, medewerkers en studenten van universiteiten luiden de noodklok en vragen het Kabinet structureel 1,1 miljard euro te investeren in het academisch onderwijs en onderzoek. Lees meer over de actiedag van afgelopen dinsdag.

Benoeming: Lodi Nauta nieuw lid Raad van Toezicht

Per 1 maart is hoogleraar prof.dr. Lodi Nauta aangetreden als nieuw lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek (portefeuillehouder Onderzoek). Lodi Nauta is hoogleraar Geschiedenis van de Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en is een internationaal erkend onderzoeker die al vele beurzen en prijzen heeft verworven. Zo won hij in 2016 de prestigieuze Spinozapremie. Zijn expertise ligt onder andere bij het Renaissance Humanisme, zo schreef hij een bekroond boek over de invloedrijke humanist Lorenzo Valla, maar hij is ook geïnteresseerd in andere perioden, zoals de Klassieke Oudheid, de Verlichting en de twintigste eeuw. Hij was van 2013 tot april 2021 decaan van de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Het college van bestuur is blij met de benoeming.

Vacatures!

Gebouw UvH
We hebben weer een aantal vacatures. Momenteel zoeken we een universitair docent Burgerschap, Ethische Professionaliteit en Educatie, docenten Humanistisch Geestelijke Verzorging, een bijzonder hoogleraar Weerbaarheid bij de Politie en een junior docent.  Bekijk de vacatures.

In de media

  • Anja Machielse bij EenVandaag (3 april 2021): ‘Niemand mag alleen sterven’
  • Trouw (5 april 2021) in gesprek met Joke van Saane en anderen: 'Seculiere meerderheid en orthodoxe gelovigen begrijpen niks van elkaar'
  • Nicole Immler en Siri Driessen in Trouw (8 maart 2021): 'Geef erkenning aan Dutchbatters én hun omgeving'
  • Pakhuis de Zwijger organiseerde 25 maart een live uitzending over energietransitie met als thema ‘Maatschappij vs. Fossiel’. Onderzoeker Obiozo Mirjam Ukpabi van de Universiteit voor Humanistiek was een van de gasten. U kunt nog terugkijken.