Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Research Presentations Graduate School

On Wednesday the 21st of April, from 14:00 to 16:00, the first year Graduate School PhD students will present their research-in-progress online, ahead of submitting their final work to the Board for the Conferral of Doctoral Degrees (CvP). Presentations will be held in English. They will do so by presenting their self-designed research posters about their research proposal and/or academic article. They will also take the opportunity to foreground/ share any questions or concerns they still have.

Are you curious about their research? Staff – particularly promotors – and students are very welcome to participate in the session. Please listen, ask questions about the content or methodology, share your ideas, encourage them and alert them to possibly interesting sources. The presentations will be given in five clusters (breakout rooms). The content of these clusters will be announced on April 14th and interested staff and students can indicate which cluster they would like to attend / in which cluster they would like to be placed. You will receive a zoom link.

For more information, please contact Caroline Suransky (GS Education Coordinator) or Yamit Gutman (Beadle)


Nederlands:

Deze woensdagmiddag 21 april van 14:00 tot 16:00 presenteren de eerstejaars Graduate School promovendi online hun onderzoek-in-wording in aanloop naar de beoordeling van hun werk door het College van Promoties. De presentaties zijn in het Engels. De promovendi doen aan de hand van een zelf ontworpen research poster waarin zij hun onderzoeksvoorstel en/of wetenschappelijk artikel toelichten. Ook krijgen ze de gelegenheid om uit te leggen met welke vragen en onzekerheden zij wellicht nog zitten. 


Ben je benieuwd naar hun onderzoek? Medewerkers, met name promotoren, en studenten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze sessie. Luister, stel vragen over de inhoud of de methodologie, doe voorstellen, moedig ze aan, en wijs hen op mogelijk interessante bronnen. De presentaties worden gegeven in vijf clusters. De inhoud van de clusters wordt op 14 april bekend gemaakt en geïnteresseerden kunnen aangeven in welk cluster zij geplaatst willen worden. Je ontvangt dan een zoom link.


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caroline Suransky (GS onderwijscoordinator) of Yamit Gutman (Pedel)Contactpersoon Yamit Gutman, pedel
Locatie Online, you will receive a Zoom link
Datum 21-4-2021
Openingstijden 14:00 - 16:00 uur