Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Roeping, loyaliteit en gezag: de publieke sector na het neoliberalisme

Zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid als verhandelbare producten. De burger als consument, de professional als producent, af te rekenen met meetbare targets. Deze neoliberale noties hebben hun langste tijd gehad. Ze vormen een aanslag op bezieling, vertrouwen en burgerschap in de publieke sector. Maar hoe moet het verder? Vrijdagmiddag 29 april hield prof.dr. Evelien Tonkens haar oratie Roeping, loyaliteit en gezag: de publieke sector na het neoliberalisme. Ook verscheen er van haar hand een opiniestuk in Trouw. Tonkens is hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek. U kunt de oratie downloaden>

Zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid als verhandelbare producten. De burger als consument, de professional als producent, af te rekenen met meetbare targets. Deze neoliberale noties hebben hun langste tijd gehad. Ze vormen een aanslag op bezieling, vertrouwen en burgerschap in de publieke sector. Maar hoe moet het verder? Vrijdagmiddag 29 april gaat prof.dr. Evelien Tonkens hier verder op in tijdens haar oratie in de Pieterskerk in Utrecht. Tonkens is hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek.