Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

De opkomst van het Ikea-principe in de hulpverlening

Op diezelfde middag hield ook prof.dr. Margo Trappenburg haar oratie met als titel Helpen als ambacht. Over arbeidsdeling in de participatiemaatschappij. Zaterdag 30 april publiceerde ze een opiniestuk in NRC Handelsblad. Trappenburg is sinds 1 oktober 2014 bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek namens de Marie Kamphuis Stichting. U kunt de oratie downloaden>

De omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij heeft gevolgen voor de verdeling van arbeid. Veel werk dat in de verzorgingsstaat werd gedaan door betaalde krachten (thuiszorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, sociale hulpverleners) moet in de participatiesamenleving op onbetaalde basis worden verricht door familie, vrienden en buren en door werklozen als tegenprestatie voor een uitkering. Bijzonder hoogleraar Margo Trappenburg van de Universiteit voor Humanistiek duidt dit aan als de opkomst van het Ikea principe in de hulpverlening. Vrijdagmiddag 29 april geeft zij haar inaugurele rede over de vraag of hulpverlening volgens het Ikea principe een goed idee is en zo nee, of het mogelijk is om daar iets tegen te doen.