Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH reikt eredoctoraten uit aan Kristján Kristjánsson en Sheila Sitalsing tijdens 35e Dies


29 januari 2024


De Universiteit voor Humanistiek vierde haar 35ste Dies Natalis met de toekenning van twee eredoctoraten. Prof. dr. Kristján Kristjánsson ontving een eredoctoraat voor zijn wetenschappelijke onderzoek en maatschappelijke impact op het snijvlak van morele vorming, morele psychologie en filosofie. Econoom en journalist Sheila Sitalsing ontving een eredoctoraat voor de manier waarop zij het maatschappelijk debat mede vormgeeft. De uitreiking van de eredoctoraten vormde het startsein van het lustrumjaar met als thema Ruimte voor Betekenis.


"De UvH bestaat 35 jaar," aldus sprak rector Joke van Saane in haar openingsrede. "Hoewel wij daar trots op zijn onderstreept dit getal dat de UvH één van de jongste universiteiten in Nederland is. Dat geeft ons een geheel eigen positie in het universitaire landschap in Nederland. Wij benoemen die positie met het thema van dit lustrum: ruimte voor betekenis. Dat verwoordt onze ruimte in het bestel, de UvH als plaats waar betekenis centraal staat."


Ruimte voor betekenis is het thema van het lustrumjaar van de UvH. Joke van Saane legt uit: "Wij veronderstellen dat het vinden van betekenis in je leven, en van je leven, hoort bij een zinvolle en humane levenscontext. Wat die betekenis moet zijn of hoe dat wordt ingevuld ligt niet op voorhand vast. Kenmerkend voor ons humanistisch fundament is immers openheid en inclusiviteit. De mens en het menselijke staan centraal, maar dat is niet persé hetzelfde als ik als mens. We oefenen onszelf en elkaar in het respect hebben voor ieders overtuiging, ook als die overtuiging ons bevreemdt, of onbegrip oproept."


PDF-bestandLees de rede van rector Joke van Saane.

Eredoctoraat voor prof. dr. Kristján Kristjánsson


Hoogleraar Educatie Doret de Ruyter reikte een eredoctoraat uit aan prof. dr. Kristján Kristjánsson, hoogleraar Character Education and Virtue Ethics aan de Universiteit van Birmingham en adjunct-directeur van het Jubilee Centre for Character and Virtues. Ook heeft hij een deeltijdaanstelling als hoogleraar aan de Universiteit van IJsland en Boston College. Hij ziet zichzelf als ‘bruggenbouwer tussen filosofie en sociale wetenschappen’.


Kristján Kristjánsson wordt geëerd omdat zijn onderzoek van bijzondere wetenschappelijke betekenis is gebleken voor de UvH en de wetenschap in het algemeen, maar ook omdat zijn werk veel maatschappelijke betekenis heeft. Doret de Ruyter licht toe: “Het indrukwekkende wetenschappelijke werk van Kristján Kristjánsson omvat de academische terreinen van morele educatie, morele psychologie, morele filosofie en onderwijsfilosofie. Doordat hij in staat is om deze vakgebieden op een vruchtbare manier te combineren, is zijn werk altijd weer verrassend en vernieuwend. Zijn onderzoeksonderwerpen hebben allemaal op enigerlei wijze betrekking op de centrale waarden van het humanisme, zoals empathie, rechtvaardigheid, vriendschap, morele emoties, wijsheid en onderwijs.”


Doret de Ruyter vervolgt: “Kristján Kristjánsson heeft daarnaast succesvol de maatschappelijke aandacht gevestigd op het belang van deugden, karaktervorming en floreren als doel van opvoeding en onderwijs. Zo heeft hij met collega’s van het Jubilee Centre praktische richtlijnen gepubliceerd voor professionals en ouders en geeft hij lezingen aan professionals en het brede publiek. Zo ontwikkelde hij recent een gratis online cursus over praktische wijsheid voor professionals. Zijn werk is van grote meerwaarde voor het onderwijs en onderzoek van de UvH en wij waarderen de samenwerking met hem dan ook enorm.”


PDF-bestandLees de Laudatio voor Kristján Kristjánsson van Doret de Ruyter.


PDF-bestandLees Acceptance Speech Kristján Kristjánsson.

Eredoctoraat voor drs. Sheila Sitalsing 


Sheila Sitalsing ontving een eredoctoraat van Menno Hurenkamp, hoogleraar Democratie als mensenwerk aan de UvH. Sitalsing is econoom, journalist en lid van de Raad voor de Journalistiek. Ze werkt op dit moment voor onder meer De Volkskrant, Het Oog op Morgen en One World. Ze won in 2013 de Heldringprijs voor politieke verslaggeving.


Sheila Sitalsing wordt geëerd vanwege de uitzonderlijke maatschappelijke betekenis van haar werk. Ze vormt daarmee ook een inspiratie voor het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek aan de UvH. Menno Hurenkamp licht toe: “Sheila Sitalsing is zichtbaar en hoorbaar in het publieke debat als zeer goed geïnformeerde critica van bureaucratische uitwassen rondom bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en de zelfgenoegzame cultuur rondom onder andere vraagstukken van diversiteit en integratie. Ze schakelt moeiteloos van detailkritiek op besluitvorming rond de Belastingdienst naar de problematische omgang van Nederland met het koloniale verleden. Ze weet door een combinatie van toon en inhoud een plek in het maatschappelijk debat te verwerven voor verschillende groepen die niet vanzelfsprekend zelf aan het woord komen. Ze kiest er daarbij voor om de macht te bevragen en zich niet te verliezen in de kritiek op de randverschijnselen. Tegelijkertijd is ze bijzonder goed in staat om ondanks scherpe kritiek geen mensen van zich te vervreemden.” 


Menno Hurenkamp sprak Sheila Sitalsing toe: “Jij hebt als onderdeel van de tegenmacht een geheel eigen stem, soms vrolijk, soms boos, maar nooit bitter of laatdunkend. Je bent via verschillende podia niet weg te denken uit het Nederlandse publieke debat, met columns, interviews, podcasts en boeken. Het meest recente voorbeeld daarvan, het mooie eind vorig jaar verschenen boek Ons koloniale verleden in 50 voorwerpen. Het zijn beschouwingen die voldoen aan de allerhoogste intellectuele standaard: grondig, geëngageerd en ter zake. Waarin je zeer levendig verslag doet van hoe ons bestuur écht werkt maar ook hoe onze kijk op de geschiedenis verandert. Je werk is daarom op meerdere manieren uiterst waardevol voor de Universiteit voor Humanistiek.”


PDF-bestandLees de Laudatio voor Sheila Sitalsing van Menno Hurenkamp.

Opinie in De Volkskrant

PDF-bestandLees het dankwoord van Sheila Sitalsing.
Een verkorte versie van deze rede verscheen als opiniestuk in De Volkskrant:
'Ik doe een beroep op u allen om het abnormale te blijven signaleren.'
De eredoctoraten werden uitgereikt tijdens de diesviering op 29 januari in de Geertekerk in Utrecht. Muziek was er van het close harmony koor Dekoor

Livestream

Wilt u de bijeenkomst terugkijken? Dat kan via deze opgenomen livestream.

Start lustrumjaar

De Dies vormt de start van het lustrumjaar van de UvH. Op 30 januari vindt het symposium ‘What to do if you don’t know what to do. On dilemmas of educators, chaplains and public officials’ plaats met als hoofdgast Kristján Kristjánsson. Aansluitend vindt de eerste editie van de serie ‘ In gesprek: weten en doen’ plaats met als hoofdgast Sheila Sitalsing. In het eerste gesprek staat het onderzoek en de publieke discussie over het koloniale verleden van Nederland centraal.  


Fotografie: Jos Kuklewski

De Universiteit voor Humanistiek vierde 29 januari 2024 haar 35ste Dies en start van het lustrumjaar met de uitreiking van twee eredoctoraten aan Kristján Krtistjánsson en Sheila Sitalsing.

Pagina delen