Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH reikt eredoctoraten uit aan Kristján Kristjánsson en Sheila Sitalsing


De Universiteit voor Humanistiek viert op 29 januari 2024 haar 35ste Dies Natalis met de toekenning van twee eredoctoraten. Prof. dr. Kristján Kristjánsson ontvangt een eredoctoraat voor zijn wetenschappelijke onderzoek en maatschappelijke impact op het snijvlak van morele vorming, morele psychologie en filosofie. Econoom en journalist Sheila Sitalsing ontvangt een eredoctoraat voor de manier waarop zij het maatschappelijk debat mede vormgeeft. 


De eredoctoraten worden uitgereikt tijdens de diesviering op 29 januari in de Geertekerk in Utrecht. De Dies vormt de start van het lustrumjaar van de UvH. Op 30 januari vindt het symposium ‘What to do if you don’t know what to do. On dilemmas of educators, chaplains and public officials’ plaats met als hoofdgast Kristján Kristjánsson. Aansluitend vindt de eerste editie van de serie ‘In gesprek: weten en doen’ plaats met als hoofdgast Sheila Sitalsing. In het eerste gesprek staat het onderzoek en de publieke discussie over het koloniale verleden van Nederland centraal.  

Eredoctoraat voor prof. dr. Kristján Kristjánsson

Prof. dr. Kristján Kristjánsson is hoogleraar Character Education and Virtue Ethics aan de Universiteit van Birmingham en adjunct-                directeur van het Jubilee Centre for Character and Virtues. Ook heeft hij een deeltijdaanstelling als hoogleraar aan de Universiteit van IJsland en Boston College. Hij ziet zichzelf als ‘bruggenbouwer tussen filosofie en sociale wetenschappen’


Kristján Kristjánsson wordt geëerd omdat zijn onderzoek van bijzondere wetenschappelijke betekenis is gebleken voor de UvH en de wetenschap in het algemeen, maar ook omdat zijn werk veel maatschappelijke betekenis heeft. Doret de Ruyter, erepromotor en hoogleraar Educatie aan de UvH, licht toe: “Het indrukwekkende wetenschappelijke werk van Kristján Kristjánsson omvat de academische terreinen van morele educatie, morele psychologie, morele filosofie en onderwijsfilosofie. Doordat hij in staat is om deze vakgebieden op een vruchtbare manier te combineren, is zijn werk altijd weer verrassend en vernieuwend. Zijn onderzoeksonderwerpen hebben allemaal op enigerlei wijze betrekking op de centrale waarden van het humanisme, zoals empathie, rechtvaardigheid, vriendschap, morele emoties, wijsheid en onderwijs.”


Doret de Ruyter vervolgt: “Kristján Kristjánsson heeft daarnaast succesvol de maatschappelijke aandacht gevestigd op het belang van deugden, karaktervorming en floreren als doel van opvoeding en onderwijs. Zo heeft hij met collega’s van het Jubilee Centre praktische richtlijnen gepubliceerd voor professionals en ouders en geeft hij lezingen aan professionals en het brede publiek. Zo ontwikkelde hij recent een gratis online cursus over praktische wijsheid voor professionals. Zijn werk is van grote meerwaarde voor het onderwijs en onderzoek van de UvH en wij waarderen de samenwerking met hem dan ook enorm.”

 Eredoctoraat voor drs. Sheila Sitalsing 

Drs. Sheila Sitalsing is econoom, journalist en lid van de Raad voor de Journalistiek. Ze werkt op dit moment voor onder meer De Volkskrant, Het Oog op Morgen en One World. Ze won in 2013 de Heldringprijs voor politieke verslaggeving.


Sheila Sitalsing wordt geëerd vanwege de uitzonderlijke maatschappelijke betekenis van haar werk. Ze vormt daarmee ook een inspiratie voor het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek aan de UvH. Menno Hurenkamp, erepromotor en hoogleraar Democratie als mensenwerk licht toe: “Sheila Sitalsing is zichtbaar en hoorbaar in het publieke debat als zeer goed geïnformeerde critica van bureaucratische uitwassen rondom bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en de zelfgenoegzame cultuur rondom onder andere vraagstukken van diversiteit en integratie. Ze schakelt moeiteloos van detailkritiek op besluitvorming rond de Belastingdienst naar de problematische omgang van Nederland met het koloniale verleden. Ze weet door een combinatie van toon en inhoud een plek in het maatschappelijk debat te verwerven voor verschillende groepen die niet vanzelfsprekend zelf aan het woord komen. Ze kiest er daarbij voor om de macht te bevragen en zich niet te verliezen in de kritiek op de randverschijnselen. Tegelijkertijd is ze bijzonder goed in staat om ondanks scherpe kritiek geen mensen van zich te vervreemden.” 


Menno Hurenkamp vervolgt: “De onderwerpen die Sitalsing aankaart zijn belangrijk voor het onderzoek van de UvH naar een ‘zinvol leven in een zorgzame en rechtvaardige samenleving’. Thema’s als (het falen van) de uitvoering van beleid en de culturele en emotionele discussies die aan (nieuw) beleid voorafgaan, raken aan vragen naar erkenning en sociale rechtvaardigheid die in het onderzoek van de UvH een belangrijk plaats innemen. Zowel stijl, toon en frasering als de vraag waar je precies je blik op richt is een expertise van deze maatschappijcritica die een inspiratie vormt voor het onderzoek en onderwijs aan de UvH.”


Foto Sheila Sitalsing: Najib Nafid

De Universiteit voor Humanistiek viert op 29 januari 2024 haar 35ste dies en start van het lustrumjaar. De UvH staat op een aantal momenten in 2024 feestelijk stil bij dit jubileum.

Pagina delen