Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Utrecht Pride: HKU en de UvH voorbij inclusie


Zaterdag 1 juni stond in het teken van de liefde: het was Utrecht Pride. Medewerkers en studenten van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) hebben samen een prachtige dag beleefd. In de ochtend verzorgden we een lunchmeeting voor relaties en medewerkers die inhoudelijk betrokken zijn bij de thema’s gelijkheid, diversiteit en inclusie. ’s Middags voer de gezamenlijke boot van HKU en UvH door de Utrechtse wateren, één groot, fantastisch en liefdevol feest!


Voor HKU en UvH is Utrecht Pride ook een opdracht voor de toekomst die ‘voorbij inclusie’ gaat. De lunchmeeting, gehost door HKU-alumnus, acteur en theatermaker Tim Schouten, stond in het teken van uitwisseling en samen leren. Met bijdragen van bestuurders Joke van Saane (UvH) en Edwin Jacobs (HKU), universitair hoofddocenten Caroline Suransky en Louis van den Hengel en HKU-projectleider Ronen Abas hebben we op alle niveaus kennisgemaakt met inclusief beleid, maar leerden we ook verder te kijken dan alleen acceptatie en inclusie. Hoe kunnen we als samenleving en als organisaties de positie van lhbtiq+ personen ondersteunen en versterken?


Met voorbeelden uit de kunstfotografie nam Louis van den Hengel in diens speech PDF-bestand'Voorbij inclusie' deelnemers mee in de geschiedenis van de Pride en het belang van diversiteit. ‘Het gaat niet alleen om een uitnodiging om aan tafel die voor ons niet is gedekt, maar om de mogelijkheid om die tafel helemaal opnieuw te maken. Of misschien om iets heel anders te maken.’ Kortom, het is van wezenlijk belang om verder te kijken dan alleen acceptatie van diversiteit. 


UvH-studente Anne Harteman vertelde over de voorbereiding van de deelname aan de botenparade. In de middag was het resultaat te zien van de studenten van HKU en de UvH die hard hebben gewerkt aan alles wat er op de boot te zien, horen en beleven was: van de outfits en de presentatie op de boot tot aan het logo en de exclusieve HKU-UvH Pridesong met passende dansbeweging.


Met het motto ‘We see U – Reflect your colours’ betrokken de studenten en medewerkers van HKU en UvH het publiek en sloten zij aan bij het Pride-thema ‘U Belong’. Het is belangrijk om gezien te worden, om jezelf te kunnen zijn en al je kleuren te kunnen laten zien! Het werd een geweldig feest, waarin we alle bezoekers van Utrecht Pride konden laten zien welke waarden we als HKU en UvH belangrijk vinden.


We willen alle UvH- en HKU-studenten en -medewerkers die een bijdrage hebben geleverd aan deze waardevolle dag enorm bedanken. Het was een fantastische dag!Verder lezen:

Louis schreef een uitgebreider essay, “Transposities: Risk Hazekamp en de kunst van gender”, dat in 2018 verscheen, samen met een beeldessay van Risk Hazekamp, in de bundel Sekse: Een begripsgeschiedenis onder redactie van Myriam Everard en Ulla Jansz. Beide essays zijn hier te downloaden. Louis’ essay is geschreven voordat Risk de voornaamwoorden hen/hun aannam.


Zaterdag 1 juni 2024 nam de Universiteit voor Humanistiek samen met Hogeschool voor de Kunsten Utrecht deel aan Utrecht Pride. Voorafgaand aan de gezamenlijke boottocht was er een lunchmeeting voor relaties en medewerkers die inhoudelijk betrokken zijn bij de thema’s gelijkheid, diversiteit en inclusie.

Pagina delen