Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nationale studentenenquête 2024: hoge waarderingOok dit jaar zijn studenten van de Universiteit voor Humanistiek tevreden over hun opleiding, zo blijkt uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête 2024. De vanouds hoge waardering is zelfs toegenomen ten opzichte van vorig jaar.


De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks terugkerend grootschalig onderzoek onder studenten naar hun ervaringen met de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. 38 procent van de studenten van de Universiteit voor Humanistiek deed mee, tegenover een landelijk gemiddelde van 30 procent.

Waardering voor UvH-opleidingen neemt nog steeds toe

De stijgende lijn in de waardering voor de opleidingen van de UvH over de jaren heen zet ook dit jaar door. Studenten zijn in het bijzonder blij met de deskundigheid en betrokkenheid van de docenten en waarderen de studiebegeleiding en sfeer op de opleiding. Ook zijn studenten tevredener over de studiebelasting dan voorheen: bijna 63% van de respondenten vindt de studiedruk precies goed, tegenover 50% vorig jaar. Ook is tevredenheid over het niveau van de opleiding gestegen boven het landelijk gemiddelde.

Studenten blij met hun keuze

In 2024 geven studenten hun opleiding een algemene waardering van 4,15 tegenover het landelijk gemiddelde van 3,91 (op een schaal van 1 tot 5). Ook de inhoud van de opleiding scoort met een 4,05 hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,95. De sfeer krijgt zelfs een 4,53 tegenover het landelijk gemiddelde van 4,05. En de respondenten geven een 4,27 op de vraag of ze opnieuw voor de opleiding zouden kiezen (benchmark 3,97).


Bekijk het overzicht van de vragen en scores:


PDF-bestandNationale Studentenenquête 2024

Ook dit jaar zijn studenten van de Universiteit voor Humanistiek tevreden over hun opleiding, zo blijkt uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête 2024. De vanouds hoge waardering is zelfs toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Pagina delen