Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Joke van Saane herbenoemd als rector en voorzitter van het CvB van de UvH


De raad van toezicht van de Universiteit voor Humanistiek heeft prof. dr. Joke van Saane met ingang van 1 juli herbenoemd tot rector en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit voor Humanistiek.


Joke van Saane is sinds 1 juli 2019 verbonden aan de UvH als rector en voorzitter van het College van Bestuur. Met deze herbenoeming start zij met haar tweede termijn van vier jaar.


Elmer Sterken, voorzitter van de Raad van Toezicht over de herbenoeming van Joke: “Als raad van toezicht zijn we verheugd met de herbenoeming van Joke van Saane als rector en voorzitter van het College van Bestuur van de UvH. Onder haar leiding heeft de UvH afgelopen jaren belangrijke stappen gezet voor de toekomst. We kijken uit naar de verdere ontwikkeling van de UvH onder haar leiding.”


Joke van Saane over haar herbenoeming: “Ik voel me vereerd met deze herbenoeming als rector van de Universiteit voor Humanistiek. Ik ben trots op de stappen die we de afgelopen jaren als UvH hebben gezet, zoals de introductie van een nieuwe master, de oprichting van de UvH Academie en de professionalisering op diverse terreinen. Ik kijk er naar uit om samen met medewerkers en partners voort te bouwen aan de toekomst van de UvH en daarmee bij te dragen aan een humane en zinvolle samenleving.”


Pagina delen