Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoogleraar Anja Machielse geeft openbare (afscheids)rede


11 juli 2023


Op 11 oktober houdt Anja Machielse een openbare rede ter gelegenheid van haar emeritaat als hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek. In haar rede zal zij ingaan op het belang van weerbaarheid in een samenleving waarin steeds meer mensen afhaken omdat ze niet mee kunnen of willen doen. “We hebben veel te danken aan Anja’s kwaliteiten en onvermoeibare inzet”, aldus rector Joke van Saane. We zijn dan ook blij dat ze nog aan onze universiteit verbonden blijft.”


Anja Machielse is sinds 2012 verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek; sinds 2015 als bijzonder hoogleraar en vanaf 2020 als hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid. Haar onderzoek is gericht op de betekenis van sociale relaties, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere gemeenschap. De spanning tussen individuele autonomie en de eisen van de sociale omgeving staan daarbij centraal.


“We zijn dankbaar voor de enorme bijdrage die Anja Machielse heeft geleverd aan zowel het onderzoek als het onderwijs van de UvH”, vertelt rector Joke van Saane. “Haar onderzoek naar belangrijke thema's als eenzaamheid en sociale weerbaarheid wordt niet alleen in academische kringen gewaardeerd, ze maakt ook in de praktijk verschil. Anja weet als geen ander de brug te slaan naar beleid en samenleving. Ze leidde tal van onderzoeksprojecten in samenwerking met maatschappelijke partners en maakt onderzoek toegankelijk voor een groot publiek. Onze studenten en promovendi zijn altijd lovend geweest over haar kennis en didactiek. Bovendien heeft het onderwijs onder haar bezielende leiding als Directeur Onderwijs (van 2016 tot 2020) een aantal belangrijke kwaliteitsslagen gemaakt.”


Anja Machielse blijft de komende jaren nog aan de UvH verbonden, als bijzonder hoogleraar ‘Sociale Weerbaarheid van Ouderen’, als projectleider van het ZonMw-project ‘Veerkracht na verlies’ en als Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Anja Machielse: “Er is nog veel te doen op het gebied van eenzaamheid en weerbaarheid. Daar blijf ik me de komende jaren graag voor inzetten.” 


De openbare rede vindt plaats om 15:30 in Gasthuis Leeuwenbergh, Servaasbolwerk 1A, 3512 NK Utrecht. Aansluitend aan de afscheidsrede is er een receptie. 


Fotograaf: Adriaan Wirtz


Praktisch

Op 11 oktober houdt Anja Machielse een openbare rede ter gelegenheid van haar emeritaat als hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek. In haar rede zal zij ingaan op het belang van weerbaarheid in een samenleving waarin steeds meer mensen afhaken omdat ze niet mee kunnen of willen doen. “We hebben veel te danken aan Anja’s kwaliteiten en onvermoeibare inzet”, aldus rector Joke van Saane. We zijn dan ook blij dat ze nog aan onze universiteit verbonden blijft.”

Pagina delen