Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Aan de slag in het hoger onderwijs met de toolkit 'Woke en Weerstand'


5 juli 2024


Hoe kun je in het onderwijs op een vruchtbare manier ingewikkelde onderwerpen aan de orde stellen zoals institutioneel racisme of dekolonisering? In het Woke en Weerstand project kwamen studenten en medewerkers van de Universiteit voor Humanistiek samen om te ontdekken hoe zij als agonisten (kritische coöperatieven) kunnen samenwerken, in plaats van als wantrouwende antagonisten. Er is nu een toolkit verschenen, met voorbeelden van werkvormen, ervaringen en lessen uit project. 


Wereldwijd stellen steeds meer studenten kritische vragen over de kennistheoretische basis van hun onderwijs. Ze bekritiseren het curriculum omdat het te eenzijdig gebaseerd zou zijn op een zich superieur achtende Westerse kennis. Deze selectieve kennis, menen zij, bereidt hen onvoldoende voor op het leven en werken in een dynamische, pluriforme maatschappij en leren zij te weinig over de mogelijkheden om te kunnen bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving. Studenten vragen bijvoorbeeld: Waarom is mijn Curriculum Wit? En stellen: Geen Democratisering zonder Dekolonisering! Hun kritiek wordt vaak moeizaam ontvangen. Docenten spreken bijvoorbeeld over ‘inbreuk op de academische vrijheid’ en verwerpen wat zij ‘cancel-culture’ noemen. Internationaal is het debat zo hoog opgelopen dat de politiek zich ermee bemoeit en erover gediscussieerd wordt in de (sociale) media.


In het NRO-Comenius gefinancierde project Woke en Weerstand (2022-2024) kwamen studenten en medewerkers samen in studiebijeenkomsten, dialoogmiddagen en workshops, om te kijken hoe ze moeilijke en schurende kwesties op vruchtbare en concrete manieren konden vertalen in curriculumherziening, rekening houdend met diverse opvattingen. Het doel van het project was om studenten en medewerkers in het hoger onderwijs te inspireren om op vruchtbare en concrete manieren vorm te geven aan het adresseren van institutioneel racisme, epistemische rechtvaardigheid en dekolonisering.

Toolkit

De tool kit biedt inzicht in voorbeelden van werkvormen, ervaringen en lessen uit project. Het project volgde vier fasen die tevens de routekaart vormen voor de tool kit:
(1) onderwijsverandering agenderen;
(2) onderwijsverandering verkennen en ontwerpen;
(3) onderwijsverandering oefenen
(4) onderwijsverandering evalueren en delen. 


In de tool kit vind je voor elke fase een overzicht van de activiteiten, een weerslag van ervaringen en opbrengsten, een korte inhoudelijke verdieping en een voorbeeld van een concrete werkvorm (tool). De tool kit is een open access document dat gratis gedownload en gebruikt kan worden.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Caroline Suransky (projectleider) c.suransky@uvh.nl


Lees meer over het project en download de toolkit.

Hoe kun je in het onderwijs op een vruchtbare manier ingewikkelde onderwerpen aan de orde stellen zoals institutioneel racisme of dekolonisering? In het Woke en Weerstand project kwamen studenten en medewerkers van de Universiteit voor Humanistiek samen om te ontdekken hoe zij als agonisten (kritische coöperatieven) kunnen samenwerken, in plaats van als wantrouwende antagonisten. Er is nu een toolkit verschenen, met voorbeelden van werkvormen, ervaringen en lessen uit project.

Pagina delen