Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuwe website voor Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging

Website Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging thuis - Thuis in kennis van zorg voor zingeving

30 mei 2022


De website over de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging is nu online. Het doel van de Kenniswerkplaats is het ontwikkelen en samenbrengen van kennis over praktijken van Geestelijke Verzorging Thuis en Zorg voor Zingeving Thuis. Vijftien organisaties werken samen om dit te bereiken, en de Universiteit voor Humanistiek is penvoerder.

Leernetwerken

Het project startte in oktober 2021 en krijgt financiering vanuit het ZonMw- programma Zingeving en Geestelijke verzorging. De Kenniswerkplaats bestaat uit drie onderdelen: het werken aan kennisinfrastructuur, onderzoek naar de praktijk van GV Thuis en een leergemeenschap met tien leernetwerken. Het project wordt geleid door prof.dr. Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek. Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek zijn in het bijzonder betrokken bij de leernetwerken Geestelijke verzorging bij morele nood en Zin zien in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Blijf op de hoogte

Op de nieuwe website kenniswerkplaatszingeving.nl leest u meer over het project, over de thema's van de leernetwerken en de aandachtsgebieden van de werkgroepen. Op de homepage kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook via de LinkedIn-pagina van de Kenniswerkplaats blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Op de nieuwe website leest u meer over de Kenniswerkplaats, over de thema's van de leernetwerken en de aandachtsgebieden van de werkgroepen.