Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoek positief beoordeeld door visitatiecommissie

6 mei 2021
 

Eind vorig jaar werden het onderzoek en de graduate school van de Universiteit voor Humanistiek geëvalueerd door een internationale visitatiecommissie. Het visitatierapport, met daarin ook informatie over de samenstelling van de visitatiecommissie, is sinds deze week beschikbaar op onze website. 


De visitatie had betrekking op de periode 2014 – 2019 en was opgezet volgens een nieuwe opzet, het zogenaamde het Strategy Evaluation Protocol 2021 – 2027. De commissie was onder de indruk van de professionaliseringsslag die het onderzoek en de graduate school in de periode 2014 – 2019 hebben ondergaan. Het onderzoeksvolume is significant gestegen, de waardering en erkenning voor onderzoekers vanuit academie en maatschappij staan buiten kijf. De maatregelen binnen de graduate school ter verbetering van onderwijs en begeleiding  en het tegengaan van uitval worden als adequaat gekwalificeerd. Voor de komende periode adviseert de commissie in te zetten op een robuuste en gezamenlijke onderzoeksprogrammering en de bevordering van een cultuur van inclusiviteit. 

 

Naar aanleiding van de adviezen van de commissie is een verbeterplan opgesteld dat in concept ter bespreking wordt voorgelegd aan de collega’s binnen de UvH. Dit plan vormt de basis voor een nieuw strategisch onderzoeksbeleid van de universiteit. 


U kunt het visitatierapport bekijken.

Eind vorig jaar werden het onderzoek en de graduate school geëvalueerd door een internationale visitatiecommissie. Het visitatierapport, met daarin ook informatie over de samenstelling van de visitatiecommissie, is deze week beschikbaar gekomen.