Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Interview HUMAN met Joke van Saane over serie Vrijdenkers

Joke van Saane

27 mei 2021


Omroep HUMAN interviewde Joke van Saane, hoogleraar Zingeving en leiderschap en rector van de Universiteit voor Humanistiek. Aanleiding was de serie Vrijdenkers op NPO2, over zes voormalig gelovigen die zich ontworstelden uit de verstikkende omgeving waarin ze opgroeiden. 


Godsdienstpsychologe Joke van Saane vindt het belangrijk dat het programma er is, "dat er een plek is waar mensen uit gesloten religieuze gemeenschappen hun verhaal kunnen doen. (...) De interviews in Vrijdenkers zijn daarnaast buitengewoon interessant door de open gesprekken die Eus met de hoofdpersonen heeft. Doordat hij zelf iets over zijn eigen geschiedenis vertelt, ontstaat er een heel open sfeer. De geïnterviewden zijn eerder geneigd om persoonlijke ervaringen te delen."


Wel vraagt ze zich af of er niet een eenzijdig beeld ontstaat over religie. "Het is goed dat er aandacht is voor de beklemmende kant van religie. Maar dat is niet de enige kant, juist in deze tijd is er veel meer ruimte binnen religie om twijfel te hebben (...) Ik ben zelf protestants en ik ken een kant van religie die niet zo erg - of eigenlijk helemaal niet - aan het woord komt in Vrijdenkers."


Volgens Van Saane vormen religie en humanisme geen tegenstelling: "Ik denk dat humanisme eigenlijk de basis vormt van religie of geloof. Het uitgangspunt van het humanisme is dat elk mens telt, dat iedereen ertoe doet. Dat iedereen de kans moet krijgen om zichzelf te ontwikkelen en dat er recht moet worden gedaan aan ieders eigen overtuigingen." 


Over de functie van religie vertelt ze Human: "Het geeft mensen houvast, voorspelbaarheid en hoop. De sociale kant is vaak één van de belangrijkste onderdelen van het geloof, dat zie je ook in Vrijdenkers. Dat je onderdeel van een gemeenschap bent en waarin je wordt geaccepteerd. Dat geeft mensen een heel comfortabel gevoel, wij noemen dat social support."


Lees het hele interview op human.nl.

Bekijk alles over de Human serie Vrijdenkers op NPO2.

Omroep HUMAN interviewde hoogleraar Joke van Saane. Gespreksonderwerp was de serie Vrijdenkers waarin mensen zich losmaken van hun religieuze omgeving.