Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Reactie VSNU op adviesrapport commissie-Van Rijn


16 mei 2019

 

Woensdag presenteerde de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek onder leiding van Martin van Rijn het rapport Wissels om, met hierin voorstellen om de bekostiging van hogescholen en universiteiten anders aan te pakken. De Vereniging van Universiteiten VSNU sprak haar waardering uit over de inzet van de commissie, maar ook haar zorgen over de op handen zijnde bezuinigingen bij de alfa-, gamma- en medische wetenschappen. De Universiteit voor Humanistiek schaart zich in grote lijnen achter de reactie van de VSNU.


Het rapport stelt nieuwe maatregelen voor, zoals extra investeringen in bèta-technische opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en herverdeling van geld naar instellingen die bekostiging mislopen omdat zij veel switchers van andere instellingen in huis hebben. Ook stelt ze een overheveling voor van de tweede geldstroom (NWO) naar de eerste geldstroom.

 

De extra investeringen in bèta-technische opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs zouden gepaard gaan met bezuinigingen bij de alfa-, gamma- en medische wetenschappen. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg wijst op de negatieve gevolgen hiervan. “Dit zijn disciplines van groot maatschappelijk belang waar nu al hoge werkdruk en andere knelpunten heersen. In het licht van de aanbevelingen voor de lange termijn, maken we hiermee op korte termijn een gedeeltelijk valse start. Niet voor niets vreest ook de commissie-Van Rijn dat ‘de hoge kwaliteit niet lang meer vol te houden is’. Ik doe daarom een oproep om bezuinigingen te voorkomen. De onbevestigde berichten over extra middelen in de voorjaarsnota stemmen mij daarbij hoopvol maar niet gerust.”


Lees de volledige reactie op de site van de VSNU.

Lees het rapport Wissels Om op de site van het ministerie

Woensdag presenteerde de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek onder leiding van Martin van Rijn het rapport Wissels om, met hierin voorstellen om de bekostiging van hogescholen en universiteiten anders aan te pakken. De Vereniging van Universiteiten VSNU sprak haar waardering uit over de inzet van de commissie, maar ook haar zorgen over de op handen zijnde bezuinigingen bij de alfa-, gamma- en medische wetenschappen. De Universiteit voor Humanistiek schaart zich in grote lijnen achter de reactie van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten VSNU.