Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Humanitas en Universiteit voor Humanistiek onderzoeken welzijnswerk in Feijenoord


9 mei 2018


Sinds 1 januari 2018 is Humanitas Rotterdam verantwoordelijk voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord in Rotterdam. Humanitas heeft gekozen voor een aanpak die nieuw is in Nederland. Om inzicht te krijgen in de voortgang en de resultaten van de aanpak wordt het proces de komende jaren gevolgd door een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door Yke van der Schoor, onder supervisie van Anja Machielse en Joachim Duyndam van de Universiteit voor Humanistiek.


Uitgangspunt van de aanpak van Humanitas is dat alle bewoners in het gebied verantwoordelijk zijn voor het welzijn in de wijk. Bewoners, clubs, verenigingen, organisaties, scholen, bedrijven, kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke organisaties spelen allemaal een rol in de aanpak. Humanitas zoekt deze ‘stakeholders’ actief op en moedigt hen aan om mee te werken aan een groter welzijn in ‘samen voor 1’ Feijenoord.


Gijsbert van Herk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas, ziet als belangrijkste doel van de aanpak het komen tot een duurzame, positieve gedragsverandering en dit tot stand te brengen door bewoners en andere stakeholders te motiveren andere keuzes te maken die voor henzelf en voor het gebied een voordeel opleveren: in gezondheid, welzijn en levensplezier. Humanitas zal alle partijen die bij willen dragen ondersteunen en faciliteren, maar vraagt daar wel iets voor terug: een wederdienst in de vorm van vrijwillige inzet of een andere bijdrage.


Om inzicht te krijgen in de voortgang en de resultaten van de aanpak wordt het proces de komende jaren gevolgd door een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door Yke van der Schoor, onder supervisie van Anja Machielse en Joachim Duyndam van de Universiteit voor Humanistiek. Het onderzoek is interactief en participerend, dat wil zeggen dat de onderzoekers nauw samenwerken met alle stakeholders die betrokken zijn bij de aanpak. In het onderzoek staat de visie van personen die direct belang hebben bij de aanpak centraal. In het promotieonderzoek wordt voortgebouwd op theoretische inzichten omtrent community building, sociale marketing, sociale ecologieën, rolmodellen, veerkracht, weerbaarheid, en een inclusieve samenleving.


Meer informatie op de site van Humanitas>

Sinds 1 januari 2018 is Humanitas Rotterdam verantwoordelijk voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord in Rotterdam. Humanitas heeft gekozen voor een aanpak die nieuw is in Nederland. Uitgangspunt is dat alle bewoners in het gebied verantwoordelijk zijn voor het welzijn in de wijk. De UvH onderzoekt of de aanpak werkt.