Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotieonderzoek naar culturele meerstemmigheid

Meer dan tweederde van de wereldbevolking is twee- of meertalig of groeit op in meer dan een cultuur. Wat doet dit opgroeien tussen culturen met de ontwikkeling van je persoonlijke identiteit, en waar loop je als global nomad tegenaan in professionele omgevingen? Psychologe Jutta König onderzocht de culturele meerstemmigheid van global nomads, en ontwikkelde een methodiek om de complexiteit van multiculturele posities en het acculturatieproces bespreekbaar te maken. Op 23 mei 2012 verdedigt ze haar proefschrift Moving Experience. Complexities of Acculturation aan de Universiteit voor Humanistiek.

 

Onze cultuur wordt steeds minder eenduidig. Steeds meer bedrijven streven er dan ook naar om hun personeelssamenstelling een afspiegeling te laten zijn van de markten waarin ze opereren. Toch is de werkloosheid onder hoog opgeleide migranten drie keer zo hoog als onder autochtonen. Hoe komt dat eigenlijk? vroeg Jutta König zich af, zelf opgegroeid in meerdere culturen. Waar lopen global nomads tegen aan en hoe wordt in professionele omgevingen met hun culturele meerstemmigheid omgegaan? Aan de hand van ontdekkingen uit haar eigen levensverhaal voerde ze gesprekken met andere zogenaamde global nomads.

 

König onderzocht ook de interacties tussen loopbaanbegeleiders en hoog opgeleide vluchtelingen tijdens coaching trajecten. Zij toonde de kloof aan, die wordt veroorzaakt doordat migranten hun anders-zijn verbergen en doordat het omgaan met verschil in eerste instantie ongemakkelijke gevoelens oproept. Zo worden subtiele discursieve strategieën zichtbaar waardoor het opnemen van diversiteit in organisaties moeizaam van de grond komt of niet beklijft.

 

König benadrukt dat mensen met een hybride identiteit een duidelijke verbindende en vertolkende meerwaarde hebben in onze mondialiserende samenleving: “Meestal wordt er over acculturatie heel simpel gedacht. Alsof er één dominante cultuur is in onze publieke ruimte waar een nieuweling zich aan moet aanpassen en zijn vorige cultuur moet loslaten.” Maar dat is een karikatuur van de werkelijkheid. Königs onderzoek toont aan dat een cultuur belichaamd is en dat acculturatie voor alle betrokkenen niet alleen een cognitief, maar ook een emotioneel leerproces is met de potentie om naar een nieuw bewustzijnsniveau te transformeren. Zij ontwikkelde een methodiek genaamd Personal Emotional Account of Cultural Experience (PEACE) waarmee de complexiteit van multiculturele posities en het acculturatieproces helder en bespreekbaar gemaakt kan worden.

 

Promotie Jutta König, 23 mei 2012, 10.30 uur precies
Academiegebouw, Utrecht
Zie ook Agenda.

 

Heeft u belangstelling voor het boek? Mail: movingexperience@planet.nl 

Meer dan tweederde van de wereldbevolking is twee- of meertalig of groeit op in meer dan een cultuur. Wat doet het opgroeien tussen culturen met de ontwikkeling van persoonlijke identiteit? Psychologe Jutta König, die zelf opgroeide in verschillende culturen, onderzoekt aan de hand van haar eigen levensverhaal en gesprekken met andere global nomads hun culturele meerstemmigheid en de daarmee gepaard gaande emoties.