Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Menno Hurenkamp in NRC: provinciale tegenmacht is relevant

Rood potlood om stemvakje aan te kruisen


7 maart 2023


Politicoloog Menno Hurenkamp stelt in NRC dat de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten de moeite waard zijn.  Het zijn de provincies waar de nationale impasse over alle grote thema's kan worden vlot getrokken.


De gangbare kritiek op deze verkiezingen: de mensen stemmen niet, of ze doen het uit verkeerde motieven, en de verkiezingen zijn sowieso achterhaald. Er moeten toch moderner en vooral eerlijker besluitvormingsmechanismen zijn? Volgens Hurenkamp, docent-onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek, is deze kritiek te stelling. De Provinciale Staten dragen bij aan een ideaal, dat van machtenscheiding. Terwijl veel vernieuwingen in de democratische rechtsstaat nu juist een andere kant op lijken te gaan.


Hij denkt dat deze verkiezingen weer een poging waard zijn om de democratie vlot te trekken. “Want wat bij de komende verkiezingen op het spel staat is de vraag naar hét bestuurlijke dossier in een impasse, die over een uitruil tussen duurzaamheid en economie; […]. Daar waar de nationale regering maar blijft hangen in ambivalentie en gedoe over de grote dossiers zoals stikstof, energie en natuur, kunnen provincies en waterschappen een verschil maken.”


Lees het hele artikel op nrc.nl: Provinciale tegenmacht is juist nu relevant.

Menno Hurenkamp stelt in NRC dat de aankomende verkiezingen de moeite waard zijn. Het zijn de provincies waar de nationale impasse over alle grote thema's kan worden vlot getrokken.