Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Menal Ahmad over ouderen met dementie met migratieachtergrond


1 maart 2020


Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst krijgen drie tot vier keer vaker te maken met dementie dan autochtone Nederlanders. En toch maakt juist die eerste groep minder gebruik van professionele zorg. Waar zit dat 'm in? Cultureel antropoloog Menal Ahmad sprak met Human over haar promotieonderzoek, in het kader van het programma De Publieke Tribune


"Er is nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar mensen met een migratieachtergrond", vertelt Menal aan Human. "Ook worden ze in wetenschappelijk onderzoek vaak al heel gauw gedefinieerd aan de hand van culturele verschillen en etniciteit. Natuurlijk moet je die aspecten wel mee nemen, maar te veel nadruk leidt tot stereotypering. Daar probeer ik in mijn onderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek heel erg op te letten."


Menal vertelt meer over haar gesprekken met mantelzorgers van mensen met dementie met een migratieachtergrond. Zo ontdekte ze dat het delen van zorg vaak onbesproken blijft. "Veel van deze mantelzorgers raken dan ook overbelast. Het wordt vaak als een vanzelfsprekendheid gezien dat de familie voor de ouderen zorgt. Daarom laten zij zich liever niet verzorgen door professionele 'buitenstaanders'." 


Ook signaleert ze dat zorgprofessionals niet altijd over de juiste kennis beschikken als het gaat om zorg voor ouderen met een migratieachtergrond. Daarbij blijkt uit haar gesprekken met mantelzorgers dat sommige professionals er al bij voorbaat van uit gaan dat zij niet kunnen zorgen voor mensen met een migratieachtergrond, dat ze denken dat het anders en moeilijker is.


Lees het hele interview op de site van Human.  Eerder verscheen ook een korte weergave van onderzoek van Menal  Ahmad op de site van Pharos.


In het programma De Publieke Tribune laat Coen Verbraak verantwoordelijke bestuurders in gesprek gaan met betrokken burgers. Het interview met Menal Ahmad hoort bij de aflevering 7 waarin minister Hugo de Jonge in gesprek gaat met betrokkenen over het thema thuis wonen met dementie.

Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst krijgen drie tot vier keer vaker te maken met dementie dan autochtone Nederlanders. En toch maakt juist die eerste groep minder gebruik van professionele zorg. Waar zit dat 'm in? Cultureel antropoloog Menal Ahmad sprak met Human over haar promotieonderzoek aan de UvH, aan de vooravond van een nieuwe uitzending van De Publieke Tribune.