Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

'Geef ons koloniaal verleden een gedeelde taal'


12 maart 2020


Hopelijk zijn de excuses van de koning in Indonesië de opmaat naar gesprek over ons gedeelde koloniaal verleden waarin goed en kwaad zijn vervlochten, zo schrijft Nicole Immler vandaag in nrc.


Het kwam onverwacht: koning Willem Alexander, met een handelsmissie in Indonesië, heeft spijt betuigd en excuses aangeboden voor "de geweldsontsporing aan Nederlandse zijde" na de Indonesische Proklamasi van 17 augustus 1945. Er waren eerdere spijtbetuigingen, maar het gezag van de koning weegt toch zwaarder. De excuses zijn niet erg ruim, want beperkt tot ‘excessief geweld’. (Wat doen we met onze kennis over ‘structureel geweld’?) Maar de koning zegt ook: "Het verleden kan niet worden uitgewist en moet door iedere generatie opnieuw worden onderkend" en dat "de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven". 


Daar gaat het om, te erkennen dat de pijn nog steeds aanwezig is. Maar erkenning van wiens pijn? Van de Indonesiërs of de Indische en Indonesische diaspora in Nederland? Want wie zijn degenen die om excuses vragen en die gehoord willen worden? Lees het hele artikel op de site van nrc, of op de website van Javapost.


Nicole Immler is associate professor aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Onlangs ontving ze een Vici beurs  van NWO voor een groot onderzoeksproject naar ‘The dialogics of justice’, een onderzoek naar praktijken van rechtsherstel na schendingen van mensenrechten: wanneer voelen mensen zich erkend? 


Hopelijk zijn de excuses van de koning in Indonesië de opmaat naar gesprek over ons gedeelde koloniaal verleden waarin goed en kwaad zijn vervlochten, zo schrijft Nicole Immler in nrc vandaag.