Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Traumaspecialist Geert Smid benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek


5 maart 2019  


Dr. Geert Smid is per 1 maart jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Geert Smid is psychiater bij Stichting Centrum ‘45, partner in Arq. De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Arq Psychotrauma Expert Groep. 


Met deze leerstoel beogen Arq en de Universiteit voor Humanistiek een bijdrage te leveren aan een integrale zorgketen voor traumatische rouw, waarbij voorlichting, preventie, diagnostiek en behandeling beter toegankelijk worden voor nabestaanden na traumatisch verlies. 


Geert Smid: “Als je rouwt om verlies van een dierbare door een ongeval of geweld kan dat leiden tot ernstige psychische klachten. We noemen dit traumatische rouw en we merken dat deze vorm van rouw, die langduriger en meer ontwrichtend is dan normale rouw, vaak niet de aandacht en zorg krijgt die het verdient. Met de leerstoel wil ik verder vormgeven aan een integrale zorgketen voor de meest kwetsbare groepen nabestaanden. Daarbij leg ik de nadruk op betekenisgeving na traumatisch verlies, in de context van de sociale en culturele achtergrond.”


“We zijn verheugd met de benoeming”, vertelt prof.dr. Gaby Jacobs, hoogleraar geestelijke verzorgingsstudies aan de Universiteit voor Humanistiek. “Onze universiteit is mede gespecialiseerd in het opleiden van humanistisch geestelijk verzorgers, die onder andere mensen begeleiden bij ervaringen van verlies, lijden en kwetsbaarheid. De leerstoel voegt daar specialistische kennis over traumatische rouw en verlies aan toe – een tot nu toe nog onderbelicht veld.” 

Over Geert Smid

Dr. Geert Smid is psychiater en plaatsvervangend opleider bij Stichting Centrum ‘45, psychotraumatherapeut Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), supervisor Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). In 2011 promoveerde hij op het proefschrift Deconstructie van uitgestelde posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hij publiceerde over het vóórkomen, de diagnostiek en de behandeling van PTSS en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie. Zijn huidige onderzoek over PTSS en traumatische rouw richt zich op betekenisgeving, epidemiologische en culturele aspecten, diagnose, preventie en behandeling.

Over Arq Psychotrauma Expert Groep 

Arq Psychotrauma Expert Groep is een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Elke partner in Arq is expert op een deelterrein. Samen staan de partners in Arq voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht, begeleiding en behandeling, preventie en ondersteuning. Voor individu, organisaties en samenleving.

Dr. Geert Smid is per 1 maart jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Geert Smid is psychiater bij Stichting Centrum ‘45, partner in Arq. De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Arq Psychotrauma Expert Groep.