Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

De Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit voor Humanistiek gaan nauwer samenwerken


7 maart 2019


De Vrije Universiteit Brussel en Universiteit voor Humanistiek gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek. Vandaag tekenden rector prof.dr. Caroline Pauwels en rector prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders een convenant om de samenwerking van beide instellingen te bekrachtigen.


De Universiteit voor Humanistiek en de Vrije Universiteit Brussel delen een humanistische identiteit en nemen daarmee in het Europese academische landschap een unieke plaats in. In het convenant dat de rectoren vandaag tekenden, worden gezamenlijke doelstellingen en ambities benoemd en het voornemen uitgesproken om deze de komende jaren te realiseren. 


De VUB en UvH werken reeds samen door middel van docentenuitwisselingen. Prof. dr. Hans Alma, voormalig rector van de UvH, geeft college aan de VUB in de opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen en is verbonden aan de onderzoeksgroep Ethiek en Humanisme (ETHU) van VUB-professor Marc Van Den Bossche. Deze samenwerking wordt vandaag formeel uitgebreid met de ondertekening van een convenant, waarin de instellingen onder meer afspraken maken rond uitwisselingsmogelijkheden voor studenten en docenten. 


Ook bekijken de VUB en UvH de mogelijkheid om samen onderwijs te verzorgen, mogelijk in een nog op te richten nieuwe éénjarige internationale master over hedendaags humanisme, maar ook een minor van 4 samenhangende vakken behoort tot de mogelijkheden. Dit zal de studentenuitwisseling tussen beide universiteiten versterken. 


Daarnaast zullen de twee universiteiten voortaan ook nauwer samenwerken op vlak van wetenschappelijk onderzoek. Concreet gaat het om twee onderzoekstopics: de rol van kunst in de profilering van humanisme als levensbeschouwelijke positie in onze samenleving en ‘social imaginaries’.  In deze moderne tijd hebben de 'Grote Verhalen' afgedaan, maar de relatie tussen de seculiere samenleving en religie staat wel opnieuw hoog op de agenda. Hoe verbeelden mensen zich de zin van hun bestaan in een geglobaliseerde wereld? 


Professor Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel: “De VUB koestert haar vrijdenkende en humanistische wortels. Het onderwijs, het onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening van onze universiteit gaan uit van een radicaal humanisme. We laten ons leiden door de overtuiging dat elke mens het verschil kan maken: op ieder van ons komt het aan. Ook de Universiteit voor Humanistiek laat zich inspireren door deze humanistische waarden. Deze gemeenschappelijke visie onderscheidt ons van anderen maar verbindt ons tegelijkertijd met de wereld en onze medemensen. Ze zorgt ervoor dat we ons betrokken voelen bij de grote maatschappelijke uitdagingen; uitdagingen die onze universiteiten vanaf nu samen zullen aangaan door middel van onderwijs en onderzoek.”


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, die al ruim 180 jaar mee bouwt aan een betere samenleving als een vooruitstrevende, vrij onderzoekende en kritisch denkende universiteit. 

De Vrije Universiteit Brussel en Universiteit voor Humanistiek in Utrecht gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek. Vandaag tekenden rector prof.dr. Caroline Pauwels en rector prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders een convenant om de samenwerking van beide instellingen te bekrachtigen.