Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Reactie van rector Gerty Lensvelt-Mulders op de aanslagen in Brussel

23 maart 2016


Studenten en medewerkers van de Universiteit voor Humanistiek zijn diep geraakt door de recente aanslagen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun familie en vrienden, en de inwoners van Brussel. In het bijzonder gaan onze gedachten uit naar de collega’s van de Vrije Universiteit Brussel, met wie wij regelmatig samenwerken, waarmee wij een Erasmuspartnerschap hebben, en waar onze collega professor Hans Alma binnenkort Arts and Humanities Fellow is.


De Universiteit voor Humanistiek staat voor het streven naar een humane samenleving waarin iedereen een zinvol leven kan leiden, ongeacht geslacht, geloof, etnische achtergrond, beperking of seksuele geaardheid. Juist nu moeten we ferm staan voor de waarden van het humanisme, waarin een grote vrijheid om je leven te leven op een manier die je zelf wilt, samen gaat met respect voor de ander en sociaal betrokken burgerschap.


Als zoiets verschrikkelijks gebeurt, voel je jezelf machteloos, angstig en boos tegelijk. Je maakt je zorgen over de toekomst, over hoe dat nu verder moet. Je wilt niet bang zijn, maar je bent het toch. Als terroristen hun zin krijgen worden wij allemaal angstiger, achterdochtiger, minder empathisch en dus minder goede mensen. Dat moeten we ons niet laten gebeuren.


Rector Gerty Lensvelt-Mulders

Studenten en medewerkers van de Universiteit voor Humanistiek zijn diep geraakt door de recente aanslagen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun familie en vrienden, en de inwoners van Brussel. In het bijzonder gaan onze gedachten uit naar de collega’s van de Vrije Universiteit Brussel, met wie wij regelmatig samenwerken, waarmee wij het Erasmuscharter delen en waar onze collega professor Hans Alma binnenkort Arts and Humanities Fellow is.